Leverandør: Skjerpede miljøkrav ønskes velkommen

Anbud365: Leverandør Skjerpede miljøkrav ønskes velkommenPipelife Norge AS er Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer, med hovedkontor i Surnadal. Avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og produksjon i Stathelle, Ringebu og Surnadal. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. En betydelig andel av produksjonen går til eksport. På bildet – administrerende direktør Sigmund Aandstad.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) Regjeringens forslag til skjerpede krav for vekting av miljø i offentlige anskaffelser, har vært ute på høring.  Høringssvarene vil nå bli gjennomgått før endelig beslutning blir tatt.  Hvilke synspunkter har leverandører på dette?  Anbud365 har vært i kontakt med Pipelife Norge for kommentarer. Det er antatt at en forskriftsendring vil tre i kraft i løpet av 2023. 

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser også Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Anbud365 har intervjuet adm. dir. Sigmund Aandstad i Pipelife Norge AS, som også har levert inn eget høringsutkast til regjeringens forslag.

Regjeringen foreslår å gjøre miljøkrav i offentlige anskaffelser strengere.  Hva er deres synspunkter her?

–  Jeg opplever at en samlet bygg- og anleggsbransje ønsker dette velkomment, og er klar for strengere krav. Det tror jeg handler om at vi ønsker å være samfunnsansvarlige både som person og næringslivsaktør. Samtidig vet vi at fremtidige krav fra EU gjør at de som er innovative og evner å ta frem mer miljøvennlige løsninger vil ha en konkurransefordel. Vi har også en forpliktelse for å nå ambisjonsnivåene fra Paris avtalen og fremtidige generasjoner, understreker han.

Forrige gang ny lov kom var i 2017, diskusjonen og intensjonen den gang var at de ca. 630 mrd i årlige innkjøp skulle være en motor i retning av det grønne skiftet.  Målet var «lavere utslipp, innovasjon og næringsutvikling», etter fem år har ikke dette lykkes – her etterlyser vi handlekraft!

Sigmund Aandstad henviser til: I 2017 var ordlyden «bør» ha med miljøkrav i offentlige anskaffelser.  Vi må være mer tydelige og min anbefaling er «skal» krav.  Vi er en del av Europa og det vil komme strengere miljøkrav fra EU.  Skal vi lykkes må vi trene på å bli gode.

Konkurransedyktig næringsliv

–  Se til Danmark, som har satt krav til CO2 avtrykk på bygg.  Her innskjerpes kravene hvert andre år og gir dermed forutsigbarhet.  Dette er fremtidsrettet og miljøvennlig – Danmark er derfor godt rustet til å møte nye miljøkrav fra EU, fremholder Aandstad. Tenk deg et framtidig tilfelle der Statsbygg lyser ut et anbud med økte miljøkrav.  Hvis vi da tenker oss en konkurranse med utenlandske deltakere, hvor danske leverandører gjennom syv år har opparbeidet seg kompetanse og erfaring – hvem tror du Statsbygg velger?

– Derfor er det bra at norske myndigheter nå strammer til på overordnet nivå, men det er ikke nok, slår han fast.  Det må jobbes spesifikt innenfor hver sektor med konkrete mål og krav, som samtidig må være forutsigbart og så enkelt som mulig.

Pipelife ønsker seg modell 3/alternativ 3 fra høringsforslaget som må inkludere ytelseskrav og som består av fornuftige og gode krav – med ulik innretning for ulike sektorer og fag. 

EU har lovfestet klimamål for 2030 og nøytralitet innen 2050

–  Dette er høye ambisjoner som krever betydelig innsats å leve opp til, 2030 kommer fort og vi har kun tiden og veien, understreker Pipelife Norges adm. dir.  Framdrift må være å stramme til nåværende miljøkrav og samtidig jobbe i ulike sektorer med tanke på spesifikke miljø- og ytelseskrav. De ulike bransjer må jobbe godt i lag med det offentlige for å få dette til, og: 

– Miljøpolitikk og næringspolitikk henger samtidig i hop. Intensjonen bak ny lov om offentlig anskaffelser var nettopp å bruke offentlig innkjøp som en motor i det grønne skiftet, hvor man både vrir seg mot lavutslippssamfunnet og samtidig bidrar til innovasjon og næringsutvikling.  Flere aktører har med bakgrunn i disse ambisjonene investert i miljøvennlige tiltak, men opplever at offentlige innkjøpere ikke vektlegger dette godt nok.  Det finnes selvsagt unntak, der vi har engasjerte innkjøpere som viser vei, men dette er dessverre så langt enkelttilfeller. 

– Det er nok ikke enkelt å være innkjøper heller, de sitter mye alene og får ikke innsyn i beste praksis. Derfor tror vi at det å settes seg konkrete mål og krav innen ulike sektorer og fag vil gjøre det enklere for de som skal utøve innkjøpet i praksis, poengterer Sigmund Aandstad.

Sammen må vi løfte ambisjonsnivået og senke tidsaspektet for å nå våre mål!     

Bli den første til å kommentere på "Leverandør: Skjerpede miljøkrav ønskes velkommen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.