Leverandørene: Greit med 30% miljøvekting og en viss fleksibilitet

Anbud365: Leverandørene: Greit med 30% miljøvekting og en viss fleksibilitet- Som et virkemiddel i det grønne skiftet må imidlertid miljøkriteriene brukes der det er relevant og knyttet til leveransen, fremhever NHO i en høringsuttalelse. På bildet NHO-sjef Kristin Skogen Lund .

Skriv ut artikkelen

Greit med krav om minimum 30% miljøvekting ved tildeling av kontrakter i offentlige anskaffelser, mener organisasjonene som representerer leverandørene i sine høringsuttalelser. Behovet for en viss fleksibilitet understrekes, samtidig som maskinentreprenørene peker på at det for dem er krevende å skulle avgjøre hvorvidt den foreslåtte prosentsatsen på 30 % er riktig.

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt forslag til en ny forskriftsbestemmelse om miljø på høring. I tillegg har det kommet et anmodningsvedtak fra Stortinget der de ber regjeringen om å innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant. I alt er det kommet inn 84 høringsuttalelser.

NHO

NHO støtter intensjonen om at miljø brukt som tildelingskriterium vektes med minst 30%. Som et virkemiddel i det grønne skiftet må imidlertid miljøkriteriene brukes der det er relevant og knyttet til leveransen. – Vi er i tvil om regelen slik den er utformet fra departementets side tar oss helt i mål, skriver NHO og foreslår at dersom oppdragsgiver vekter tildelingskriteriet med mindre enn 30%, skal det gis en begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene.

NHO sier seg meget fornøyd med at forslaget ikke legger opp til at oppdragsgiver bare kan stille krav om miljø som et tildelingskriterium, men at det kan benyttes som minimumskrav i kravspesifikasjonen, som et kvalifikasjonskrav, og som et kontraktskrav.

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke konstaterer at det ikke blir innført et krav om miljøkrav som tildelingskriterium med minimum 30% vekt i alle anskaffelser der det er relevant. Virke er enig i at det å stille miljø som minstekrav eller kvalifikasjonskrav kan være bedre miljømessig i noen anskaffelser, siden oppdragsgiver på denne måten sikrer at bare miljøvennlige tilbud eller leverandører får delta i konkurransen. I tillegg mener organisasjonen at fleksibilitet for oppdragsgiver vil ha de beste grunner for seg både anskaffelsesfaglig og miljøfaglig.

Maskinentreprenørenes forbund

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) deler Nærings–og fiskeridepartementets vurdering om at offentlige oppdragsgivere bør ha en viss fleksibilitet til å stille de miljø- og klimakrav som de mener er best egnet i hver enkelt anskaffelse. Departementet viser videre i forslaget til forskrift § 7-5 a. til at dersom miljøkrav skal benyttes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30 %.

Høringsnotatet presenterer imidlertid i liten grad noen ytterligere begrunnelse for prosentsatsen ved vekting og eventuelle konsekvenser denne vil medføre for næringslivet, bemerker MEF, og fortsetter: – Siden MEF representerer mange små og mellomstore bedrifter, ville særlig en nærmere analyse av hvordan en slik vekting vil påvirke markedstilgangen for dette bedriftssegmentet vært nyttig. Med dette som bakgrunn er det etter vårt syn krevende å skulle avgjøre hvorvidt den foreslåtte prosentsatsen på 30 % er riktig.

1 kommentar på "Leverandørene: Greit med 30% miljøvekting og en viss fleksibilitet"

  1. vetle utsi onstad | 24. februar 2017 på 10:01 | Svar

    Departementet skal legge føringer på vekting av tildelingskriterier. Dette er mikrostyring fra høyeste hold helt ned til anbudspapirene og vil ikke føre noe godt med seg. Man kan begynne å lure på hvorfor man skal stoppe der. Kan man ikke like gjerne tillegge faste tildelingskriterier på alle anbud, da? Er det forresten også stilt krav i denne høringen om hvordan miljø skal vektlegges eller blir dette nok et mulig subjektivt kriterium som ødelegger objektiviteten ytterligere i offentlige anskaffelser? Dette forslaget vil garantert ikke bidra til mer miljøvennlige anskaffelser. Det eneste som er sikkert er at kostnadene vil øke. Lykke til.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.