Leveres årlig mellom 40 000 og 50 000 tilbud i offentlige anskaffelser i Norge

Anbud365: Leveres årlig mellom 40 000 og 50 000 tilbud i offentlige anskaffelser i NorgeNår man skal fortelle hvor mye det offentlige bruker på å kjøpe varer og tjenester i året, bruker man for tiden gjerne 523 milliarder. Men trolig ligger det mellom 75 og 100 milliarder lavere. Det fremgår av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. På bildet statssekretær Magnus Thus i Nærings- og fiskeridepartementet.

Skriv ut artikkelen

Årlig leveres det anslagsvis mellom 40 000 og 50 000 tilbud i konkurranser om offentlige kontrakter, ifølge stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.  Beregningene tar utgangspunkt i at det er mellom fire og fem tilbud pr. offentlige anskaffelser. En annen oversikt i meldingen viser at statsforvaltningen har kuttet sine kostnader til kjøp av diverse eksterne tjenester fra 35 til nær 17,5 på tre år, dvs. en halvering.

I 2018 ble det publisert 16 750 kunngjøringer på Doffin, hvorav ca. 10 000 av dem var kunngjorte konkurranser. Av disse var ca. 5 000 konkurranser over EØS-terskelverdi, ca. 3 400 konkurranser over nasjonal terskelverdi og 1 600 frivillige kunngjøringer, fremgår det av Meld. St. 22 (2018 – 2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»

Tidligere undersøkelser (2014) har vist at anskaffelser under EØS-terskelverdiene utgjorde bare 23% av totalverdien av alle anskaffelser, men 72% av det totale antallet kontrakter. Anskaffelser under den nasjonale terskelverdien, som på det tidspunktet lå på 500 000 kroner, utgjorde bare tre prosent av verdien av alle anskaffelser, men hele 42% av antallet inngåtte kontrakter. Over nasjonal terskelverdi var verdien 20% og andelen av kontrakter 30%.

Kjøper ikke for drøyt 523 mrd

I 2017 var det samlede innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor på 523 milliarder kroner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Tallet 523 milliarder omfatter alle typer innkjøp og forteller ikke nødvendigvis om verdien av alle innkjøp som er omfattet av anskaffelsesregelverket.

For eksempel inkluderer tallet rundt 75 milliarder kroner i produktkjøp til husholdningene, som støttes av offentlig sektor, for eksempel refusjoner ved kjøp av legemidler.

Kjøp av varer og tjenester i offentlig forvaltning økte med 23 milliarder fra 2016 til 2017, kan man lese i stortingsmeldingen. Innkjøpene i statsforvaltningen økte mest med i overkant av seks prosent. Den klare veksten i staten skyldes i stor grad en økning i investeringene. Særlig gjelder dette Forsvaret, der leveransen av seks nye kampfly bidro til sterk vekst i 2017. Av store investeringer i staten ellers nevnes nytt nasjonalmuseum og nybygg i forbindelse med samlokaliseringen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet.

Mest til bygg og anlegg

Statsforvaltningens innkjøpsutgifter kan inndeles i ulike innkjøpskategorier som kontor, IKT, konsulenter osv. Statsforvaltningen kjøper mest varer og tjenester innenfor kategorien bygg og anlegg, som blant annet dekker infrastruktur som vei og jernbane. I de seneste årene har tallene her ligget på mellom 35 og 45 milliarder årlig.

Etter bygg og anlegg kommer utgiftsposten «diverse fremmede tjenester» som inkluderer konsulenter innen regnskap, revisjon og økonomitjenester,

organisasjonsutvikling og vikarbyråtjenester, så vel som andre tjenester som for eksempel barnevernsplasser, helsetjenester, fengselsplasser, tolketjenester og asylmottaksplasser. I 2015 var tallet ca. 35 milliarder, i 2016 sunket til drøyt 21,5 milliarder og i 2017 nede på i underkant av 17,4 milliarder.

Eiendom i betydning av leie, renhold, energi og vakt utgjør den tredje største innkjøpskategorien – med tall varierende mellom 13,7 og 16,7 milliarder, ifølge en tabell i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Leveres årlig mellom 40 000 og 50 000 tilbud i offentlige anskaffelser i Norge"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.