Lite avskrekkende kamp mot sosiale dumping

Anbud365: Lite avskrekkende kamp mot sosiale dumpingOffentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Skriv ut artikkelen

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljø-kriminalitet er for lite avskrekkende, konstaterer Riksrevisjonen. Undersøkelsen revisjonen har gjort, viser f.eks. at i 75 % av anskaffelsene er det ikke gjennomført noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene.

Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument 3:14 (2015−2016)). Undersøkelsen har hovedvekt på årene 2012–2015. Kartleggingen ble gjennomført gjennom et elektronisk kartleggingsskjema, som ble sendt ut til kontaktpersoner for totalt 684 anskaffelser, hvorav 642 ble besvart.

Det fremgår av undersøkelsen at 68 % av kommunene og de statlige virksomhetene har en strategi eller et overordnet styringsdokument for gjennomføring av anskaffelser. Halvparten av virksomhetene har styringsdokumenter som omtaler eller ivaretar hensynet til å forhindre sosial dumping ved egne anskaffelser.

Lagt til grunn rutiner

I 60 % av anskaffelsene er det lagt til grunn rutiner som skal bidra til at forskriftskravene til utforming av konkurransegrunnlag etterleves. I nærmere halvparten av anskaffelsene er det bl.a. benyttet rutiner som skal sikre at kontraktene inneholder forskriftskrav til lønns- og arbeidsvilkår.

Siden 2008 har det vært stilt forskriftskrav til hvordan offentlig sektor skal motvirke sosial dumping ved egne anskaffelser, både gjennom anbudsprosessen og i utformingen av kontrakter med leverandører.

Mangelfull etterlevelse

Under halvparten av anskaffelsene i offentlig sektor har imidlertid etterlevd alle disse kravene fullt ut. I over 10 % av de undersøkte anskaffelsene ble ingen av kravene etterlevd.

I for eksempel 86 % av anskaffelsene har det i anbudsprosessen blitt opplyst om at kontrakten vil inneholde krav til lønns- og arbeidsvilkår. I realiteten er opplysninger om at kontrakten vil inneholde informasjon om sanksjoner ivaretatt i 64 % av utlysningene. Kommunenes etterlevelsesgrad av forskriftens krav er gjennomgående lavere enn statlige virksomheters etterlevelse.

Krav til dokumentasjon

I flere av anskaffelsene, særlig i statlig sektor, inneholder kontrakten forskriftskravene til lønns- og arbeidsvilkår. Blant statlige virksomheter stiller mellom 74 og 80 % av kontraktene krav til ulike typer dokumentasjon og informasjon. I kommunal sektor er etterlevelsen en del lavere, bare mellom 47 til 58 % etterlever disse kravene til utformingen av kontrakter.

Oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører av tjenester til det offentlige er sentralt i arbeidet for å avdekke og forhindre sosial dumping. Offentlige virksomheter har i halvparten av anskaffelsene vurdert om det kan forekomme sosial dumping – riktignok litt sjeldnere i kommunal sektor enn i statlige virksomheter. Men både i stat og kommune er under 10 % av disse risikovurderingene dokumentert.

Ingen oppfølging

For 75 % av anskaffelsene er det ikke gjennomført noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. I de tilfellene der det er gjennomført kontroll av anskaffelsene, kan bare 56 % av kontrollene av hovedleverandør dokumenteres. I tillegg er det svært få virksomheter (12 %) blant dem som kontrollerer lønns- og arbeidsvilkår, som benytter muligheten til å innhente skatteattester fra oppdragsgivere underveis i oppdragsperioden.

Bli den første til å kommentere på "Lite avskrekkende kamp mot sosiale dumping"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.