Lite hjelp til offentlige innkjøpere som ønsker å «unngå å kjøpe nytt»

Anbud365: Naturvernforbundet: Ja til 30% vekting og standardiserte minimumskravNorges Naturvernforbund mener det er positivt at offentlige innkjøps rolle i å oppnå prioriterte samfunnshensyn tydeliggjøres i forslaget til nye lov. De mener det er spesielt viktig at natur- og klimahensyn prioriteres og konkretiseres, fremgår det av forbundets høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første utredning. På bildet, forbundets leder, Truls Gulowsen.

Skriv ut artikkelen

Dessverre er det lite informasjon og veiledning til offentlige innkjøpere om hvordan «unngå å kjøpe nytt». Og regelverket er i dag en hindring for at offentlige innkjøpere kan bruke bruktmarkedet for å få tak i produkter og tjenester som trengs. Dette skriver Naturvernforbundet i en høringsuttalelse til Stortinget. Nødvendig endring av regelverket i tillegg til veiledning etterlyses.

Som innspill til Stortingets behandling av endringer i brukthandelloven hadde Naturvernforbundet med seg noen synspunkter på det offentliges innkjøp og kjøpe av brukte produkter. For å redusere miljøbelastningen ved innkjøp er det en svært god løsning å kjøpe brukte produkter, heter det, og:

– Men regelverket er i dag en hindring for at offentlige innkjøpere kan bruke bruktmarkedet for å få tak i produkter og tjenester som trengs. Det må gis veiledning til offentlige innkjøpere om hvordan skaffe kvittering og ordne med transport når man kjøper brukte produkter, eller låner eller leier produkter.

Lite info og veiledning

Forbundet løftet også frem at det er viktig at regelverket om offentlige anskaffelser må ta høyde for at innkjøp i stor grad bør være innkjøp av tjenester for å reparere og vedlikeholde, fremfor å kjøpe nytt. Dessverre, slås det fast, er det lite informasjon og veiledning til offentlige innkjøpere om hvordan «unngå å kjøpe nytt».

Naturvernforbundet engasjerte seg også med innspill knyttet til det offentliges innkjøp mens regjeringen arbeidet med sin strategi for sirkulær økonomi. Der pekte forbundet på det offentliges markedsmakt – egnet til å påvirke produsenter og tjenesteytere til å levere mer miljøvennlig og sirkulært. Myndighetene må derfor sette ambisiøse krav og konkrete mål og dermed fremme endringer i overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Seks krav

For å sikre at offentlige innkjøp er i tråd med en sirkulærøkonomi må, skriver Naturvernforbundet:

• kompetansen heves i forvaltningen og blant alle som sitter med innkjøpsfunksjonen, slik at de kjenner til
hva som er gode sirkulære valg og løsninger med tanke hele verdikjedens miljøpåvirkning
• det tilrettelegges for økt profesjonalisering i alle ledd av innkjøpsprosessen
• det sikres bedre internstyring og mer samordning
• politisk ledelse på alle nivåer i forvaltningen tydeliggjøre føringer for offentlige innkjøpere
• klima- og miljøhensyn samt kunnskap om total miljøbelastning og sirkulære løsninger prioriteres
• faktagrunnlag om nye sirkulære valg effektivt benyttes i innkjøpsrollen, og dette må følges opp og
håndheves

Bli den første til å kommentere på "Lite hjelp til offentlige innkjøpere som ønsker å «unngå å kjøpe nytt»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.