Liten kommune satser på innkjøpskompetanse etter revisjonskritikk

Anbud365: Liten kommune satser på innkjøpskompetanse etter revisjonskritikkBremanger kommune, her ved sin ordfører Anne Kristin Førde, har fått nytt innkjøpsreglement, samtidig som det er satset på økt kompetanse i innkjøp.

Skriv ut artikkelen

Den lille kystkommunen nord i Vestland fylke tro til med nytt innkjøpsreglement og kompetanseløft etter revisjonskritikk for ikke god nok dokumentasjon av anskaffelser. Selv om kommunen er med i et regionalt innkjøpssamarbeid, er det nå opprettet en funksjon som innkjøpskoordinator. Det er viktig å ha kompetanse internt også, slår kommunen fast. Koordinatoren skal også sørge for at kommunens bestillere hele tiden får opplæring.

Bremanger er en kommune i Vestland fylke som har ca. 3700 innbyggere, og deltar i innkjøpssamarbeidet for Nordfjord, Sunnfjord og Sogn der Kinn er vertskommune. For Bremangers vedkommende gjelder samarbeidet kjøp over den nasjonale terskelverdien. Det omfatter konkurranseutsetting, inngåelse og oppfølging av rammeavtaler.

Men i forbindelse med behandlingen av 2020-regnskapet for kommunen gjorde revisjonen en forenklet etterlevelseskontroll på innkjøpsområdet. Kontrollen avdekket at kommunen ikke hadde gode nok rutiner for dokumentasjon når det gjelder innkjøp mellom NOK 100 000 og de nasjonale terskelverdiene.

Kompetanse-satsing

Som følge av det har kommunen nå tatt grep. Nytt innkjøpsreglement har nettopp vært til behandling i styre og stell, og i sentraladministrasjonen er det opprettet en funksjon som innkjøpskoordinator. Med disse tiltakene ønsker rådmannen å forsikre seg om at innkjøp blir foretatt etter felles retningslinjer i heile kommunen.

Når det gjelder større investeringer i egenregi som skal kunngjøres på nasjonalt nivå er det gode rutiner i kommunen, ifølge rådmannen. Utfordringen er innkjøp som ligger mellom 100 000 og de nasjonale terskelverdiene. Her skal det være konkurranse mellom flere tilbydere dersom dette finns. Uansett skal prosessen dokumenteres slik at det er mulig å etterprøve om innkjøpene har fulgt de grunnleggende prinsippene i lov og forskrift.

Konkurranse

Anskaffelser under NOK 100 000 er unntatt fra anskaffelsesreglementet, men: Likevel bør det, dersom det er alternativ, at flere leverandører er kontaktet i forkant av innkjøpet. Dette skal dokumenteres, slås det fast i det nye anskaffelsesreglementet for kommunen.

Kommunen har tilgang på oppdatert innkjøpsfaglig kompetanse gjennom deltakelse i innkjøpssamarbeidet. Men, heter det, det er også viktig å ha kompetanse internt i organisasjonen. Innkjøpskoordinatoren skal delta på kurs og opplæring som sikrer dette.

Kompetanse på de enkelte sektorområdene/driftsenhetene er knyttet til bestillerfunksjonen og deltakelse i brukergrupper i samband med anbudskonkurranser. Opplæring på sektor-/driftsenheter forutsettes organisert av innkjøpskoordinator ved behov. Ifølge det nye anskaffelsesreglementet skal ansatte med bestillerfunksjon få tilstrekkelig opplæring om innkjøp og offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Liten kommune satser på innkjøpskompetanse etter revisjonskritikk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.