Vil til livs de to siste barrierene mot grønnere offentlige anskaffelser

Anbud365: Vil til livs de to siste barrierene mot grønnere offentlige anskaffelserBlant forslagsstillerne er Rigmor Aasrud, statsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i Jens Stoltenbergs andre regjering fra oktober 2009 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Hun hadde dengang ansvaret for offentlige anskaffelsessaker i regjeringen.

Skriv ut artikkelen

Uten et styrket utdannings- og veiledningstilbud er det stor risiko for at lite vil skje for å integrere klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, konstaterer fire stortingsrepresentanter. De har fremmet et forslag i fire punkter for å komme til livs de to gjenværende barrierer mot grønnere offentlige anskaffelser: Innkjøpernes kompetanse og ledelsesfokuset på temaet. Difi antydes som et sentralisert kompetansesenter for innkjøp.

Representantforslag 100S (2017/2018) er fremmet av stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes (MDG) og Espen Barth Eide, Rigmor Aasrud og Else-May Botten – alle Arbeiderpartiet. De ønsker å fjerne gjenværende barrierer mot grønnere offentlige innkjøp, og foreslår:

  • Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid for å styrke offentlige innkjøperes kompetanse for å sikre reell innovasjon, klima og miljøvektlegging gjennom offentlige anskaffelser.
  • Stortinget ber regjeringen årlig rapportere om andelen grønne offentlige anskaffelser.
  • Stortinget ber regjeringen starte et arbeid med sikte på å opprette et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse.
  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 innføre en ny ordning med risikoavlastning for å styrke offentlige innkjøp med fokus på innovasjon og klima- og miljøvennlige anskaffelser.

Uten et styrket utdannings- og veiledningstilbud er det stor risiko for at lite vil skje for å integrere klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, ettersom dette er en kompetanse de færreste offentlige innkjøperne ennå har. Det mest effektive vil være å ha et sentralisert kompetansesenter som betjener lokale innkjøpsansvarlige, ifølge forslagsstillerne, som viser til etableringen av Anskaffelsesakademiet.

Difi kan bli kompetansesenter

Difi har et godt utgangspunkt til å utvikle seg til et slikt kompetansesenter, heter det. Difi må i enda større grad være aktiv mot kommuner, fylker og statlige organer for å nå målene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen. Difi må kunne bidra til å utvikle en dynamisk organisasjonskultur blant innkjøperne og interne bestillere, der det sikres at læringspunkter defineres og deles slik at kompetansen hele tiden øker.

Men, fremholdes det i begrunnelsen for representantforslaget, kompetansebygging på grønne anskaffelser hos de offentlige innkjøperne er i seg selv ingen garanti for at dette vil bli gjennomført i praksis. Uten samtidig å ha en solid ledelsesforankring vil det være en stor risiko for at innkjøpsprosessene fortsetter som før. Det er ikke uvanlig at ledelsen i en virksomhet bare har en negativ orientert involvering i anskaffelsesprosessene når det eventuelt skjer regelbrudd, fremfor å være positivt involvert for å bruke dem som et aktivt verktøy for samfunnsutvikling, grønn vekst og innovasjon.

Måling og rapportering

Opprettelse av gode målings- og rapporteringssystemer for grønne anskaffelser vil bidra til en økning i bruken av miljøkrav og miljøledelse i henhold til intensjonen i den nye loven, fremholder de fire forslagsstillerne. I tillegg vil det gi en ekstra stolthet for dem som leder an i utviklingen, og en stimulans til leverandører av grønne produkter og løsninger. Og ikke minst vil det gi et mer solid faktagrunnlag for grønne anskaffelser, med bedre analysegrunnlag for evaluering av tilstanden, prioritering av forbedringstiltak, sammenligning med andre og måling av utviklingen.

Bli den første til å kommentere på "Vil til livs de to siste barrierene mot grønnere offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.