LO frykter gjennomslag for stadig større privatisering

Anbud365: LO frykter gjennomslag for stadig større privatisering-BDe kortsiktige virkninger av å innføre skatt og nye regnskaper for offentlig virksomhet, vil først og fremst innebære økte kostnader og nye administrative byrder. Ideelle aktører på velferdsområdet vil omfattes av samme trussel om økt skatt som de offentlige, skriver LO i en høringsuttalelse. På bildet LO-sekretær Terje Olav Olsson, som har signert høringsuttalelsen (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Om ikke norske myndigheter utfordrer krav fra overnasjonale myndigheter vil gjennomslaget for privatisering bli stadig større, skriver LO i en høringsuttalelse. Dertil kommer at de i utgangspunktet skjermede områder – helse og utdanning – begge både utgjør størstedelen av offentlig sektor og samtidig tilhører framtidas vekstområder både i volum, mangfold og bredde i tjenestene.

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i januar i år. Arbeidsgruppen bak rapporten ble ledet av professor Erling Hjelmeng. Bakgrunnen for utredningen var at ESA i 2015 foreløpig konkluderte med at kommunenes generelle skattefritak og ubegrensede garanti (konkursimmunitet) kan gi økonomiske fordeler, som utgjør ulovlig statsstøtte, når de tilbyr varer eller tjenester på markedet sammenlignet med privateide konkurrenter.

Problemstillingen utredningen tar opp om hensiktsmessige grenseflater mellom offentlig tjenesteyting og marked er relevante, skriver LO, men det er uheldig at ESA går lenger i inngrep overfor offentlig sektor enn det som gjelder ellers i EU. Det er langt å foretrekke at de relativt få saker som oppstår håndteres som i dag, ved ordinære klager som finner sin konkrete løsning i forståelse med ESA, eller eventuelt ved domstolsbehandling.

Velferdssamfunnet

– Det mest sentrale spørsmålet fra et norsk perspektiv er hvordan arbeidsgruppens problemstillinger påvirker innretningen av det norske velferdssamfunnet og offentlig sektor, fremholder LO. Her må virkningene på kort sikt av mulige endringer vurderes i sammenheng med langsiktige konsekvenser som følge av dynamikken i rettspraksis og politikkutformingen framover.

De kortsiktige virkninger av å innføre skatt og nye regnskaper for offentlig virksomhet, vil først og fremst innebære økte kostnader og nye administrative byrder. Potensialet for sakstilfeller av grensedragninger og oppdelinger av offentlig virksomhet er imidlertid nesten uendelig. Nær sagt all offentlig virksomhet kan bli berørt om det gis pålegg eller stilles generelle krav som åpner opp for privatiseringsprosesser. Ideelle aktører på velferdsområdet vil omfattes av samme trussel om økt skatt som de offentlige, ifølge LO.

Flere, markedsnære tilbud

Selv om helse og utdanning, i utgangspunktet ikke vil være omfattet av regelverket, kan det oppstå vanskelige avgrensninger hvor deler av det offentlige tilbud opererer i “konkurranse” med private tilknyttede tjenester i samme marked. LO peker på at stadig flere tilfeller vil kunne befinne seg markedsnært, så lenge privat og offentlig sektor endres og utvikler sitt mangfold. Store områder som idrett, kultur, sosiale boligtilbud, SFO og kulturskoler kan i økende grad bli skattlagt, omorganisert eller få nedlagt tilbud uten at private tilbydere nødvendigvis kan fylle huller som oppstår.

– De enkelte konkrete avveininger løses best gjennom løpende politikk og forvaltning i det enkelte land. Norge har gjennomgående en effektiv offentlig sektor som samvirker godt med markedets aktører. I denne sammenheng bør det fremheves at utfordringen knyttet til lavproduktiv aktivitet, skatteflukt, uorganiserte forhold og sosial dumping først og fremst er å finne i privat tjenesteyting. Det er her mekanismene og sårbarheten for ulikelønn, ulikepensjon og lav organisasjonsgrad synes sterkest, heter det i LOs høringsuttalelse.

Bli den første til å kommentere på "LO frykter gjennomslag for stadig større privatisering"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.