LO: Hvordan ivaretas samfunnshensyn under nasjonal terskelverdi?

Anbud365: LO: Hvordan ivaretas samfunnshensyn under nasjonal terskelverdiLO, her ved nyvalgt leder, Hans-Christian Gabrielsen, foreslår et nasjonalt kompetansesenter under Difi (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Bruk av offentlige anskaffelser i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet krever at offentlige oppdragsgivere har god nok kompetanse og tilstrekkelig informasjon. Dette må Nærings- og fiskeridepartementet drøfte i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, mener LO. Det kreves også en undersøkelse av hvordan lovens formål om samfunnshensyn blir ivaretatt gjennom anskaffelser under den hevede, nasjonale terskelverdien.

LOs innspill til den planlagte stortingsmeldingen er for en stor del konsentrert om anskaffelser som verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. En stortingsmelding, heter det, må ha en evaluering av konsekvensen av hevet terskelverdi, bl.a. en undersøkelse av hvordan lovens formål om samfunnshensyn blir ivaretatt gjennom anskaffelser under terskelverdi. LO er bekymret for at bestemmelsene om lærlinger og antall ledd i leverandørkjeden vil miste mye av sin intensjon ved høye terskelverdier.

Kreves kompetanse

LO mener at dersom oppdragsgivere skal være i stand til å utøve samfunnsansvar, kreves kompetanse, og det må være tilgjengelig informasjon som oppdragsgivere kan bruke når tilbudene skal vurderes. I dag er det svært mangelfull informasjon og i noen tilfeller ingen tilgjengelig informasjon.

Flere innkjøpere har gode tiltak i sine strategier når det gjelder å luke ut useriøse tilbydere, fremholder LO. Et eksempel er kravet om fast ansatte. Imidlertid er det flere som lurer på om det er mulig å stille et slikt krav. En slik usikkerhet kan føre til krav som treffer godt, ikke blir stilt. Dette henger sammen med god og trygg ledelsesforankring og kompetanse om handlingsrommet. En stortingsmelding må tydeliggjøre rammene for dette handlingsrommet både over og under nasjonal terskelverdi.

Ideelle

Ideelle organisasjoner vies også plass i LOs innspill: Frivillig sektor er en viktig bidragsyter i arbeidet med å løse samfunnsoppgaver innenfor helse og omsorg. En stortingsmelding må vise hvordan det kan legges til rette for hvordan ideelle sektor fortsatt kan sikrest kontrakter og hvordan handlingsrommet kan utnyttes.

En utfordring med innkjøpssamarbeid er at disse kan komme for langt unna den enkelte kommune og bidra til mindre innsikt hos politiske myndigheter. Det bør drøftes i meldingen hvordan dette kan bedres, slik at innkjøpssamarbeid som i utgangspunktet er bra for kommunen ikke blir et problem når samfunnsmessige hensyn skal tas. Den politiske kontroll og innflytelse må styrkes, og innkjøpssamarbeidene må ha kontrollfunksjoner som er hensiktsmessige i forhold til regelverket som de skal opererer under. 

Statens innkjøpssenter

LO ber også om at det foretas en evaluering av Statens innkjøpssenter. Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig med nye forskrifter for å oppnå formålet med regelverket og for å utnytte handlingsrommet. Oppdragsgiver må ikke behøve, heter det, å være i tvil om mulighetene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

LO tar også til orde for at det må avsettes mer ressurser hos de enheter som skal utvikle veiledere mv. I den forbindelse foreslår LO et nasjonalt kompetansesenter under Difi. En slik faglig støttetjeneste skal stå til rådighet både for statlige og kommunale virksomheter, der fokus blir på den praktiske gjennomføringen av anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "LO: Hvordan ivaretas samfunnshensyn under nasjonal terskelverdi?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.