LO-krav: Ideelle som vinner anbud, må ha offentlige lønns- og arbeidsvilkår

Anbud365: LO-krav Ideelle som vinner anbud, må ha offentlige lønns- og arbeidsvilkårSelv om en konkurranse er reservert for ideelle aktører kan konkurranseformen tvinge de ideelle organisasjonene inn i en prosess hvor de blir «likere» de kommersielle aktørene, og hvor pris i siste instans vil bli den avgjørende konkurransefaktoren, påpeker LO i en høringsuttalelse. På bildet førstesekretær Julie Lødrup, LO (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Den som vinner anbudet, må ha eller inngå lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende offentlige tariffavtaler, samt pensjonsvilkår på nivå med tjenestepensjon. Likeledes må det gjøres tydelig hvordan ideelle aktører kan løse oppgaver for det offentlige i utvidet egenregi og andre tilknytningsformer. Dette slår LO fast i sin høringsuttalelse om reserverte kontrakter for ideelle. Samtidig kommer LO med kritikk av konsekvenser av at ideelle deltar i offentlige anbud.

Endringen som Nærings- og fiskeridepartementet foreslår er å gi adgang til å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Det er LO fornøyd med – forslaget er både godt og viktig. Det viser tydelig handlingsrommet slik at oppdragsgiver kan være sikker på hvordan de kan reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner, skriver LO.

I tillegg, fremholder Landsorganisasjonen i Norge, handler dette om å bevare og utnytte det handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen der medlemsstatene har et stort handlingsrom for å utøve skjønn når de organiserer sine helse- og sosialtjenester.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

LO mener således at forskriften bør stille krav om at den som vinner anbudet, har eller inngår lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende offentlige tariffavtaler, samt pensjonsvilkår på nivå med tjenestepensjon. Et særtrekk ved ideelle organisasjoner er at disse har i all hovedsak hatt lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår tilnærmet lik offentlig sektor. Det er da viktig, mener LO, at man må unngå press på pensjonsvilkårene for ideelle aktører som følge av konkurransene, men at de derimot må styrkes og sikres.

I sin høringsuttalelse minner LO om at ideelle organisasjoner tradisjonelt samarbeidet med hverandre og det offentlige om å utvikle kvalitet, tjenester, og å dekke samfunnets behov. Anbudssystemet er imidlertid til hinder for at disse organisasjonene samarbeider, de blir konkurrenter, og utvikling og innovasjon som man kunne ha samarbeidet om blir istedenfor forretningshemmeligheter, mener LO, og fortsetter:

Tvinges til å bli «likere» de kommersielle

– Selv om en konkurranse er reservert for ideelle aktører kan konkurranseformen tvinge de ideelle organisasjonene inn i en prosess hvor de blir «likere» de kommersielle aktørene, og hvor pris i siste instans vil bli den avgjørende konkurransefaktoren. Anbudskonkurransene vil dermed i seg selv svekke de ideelle organisasjonenes særegne rolle og kvaliteter og dermed redusere den samfunnsmessige merverdien som bruk av ideelle organisasjoner kan gi. For det andre er det vanskelig å tenke langsiktig, når kontraktene går over 4+1+1 år. Dette legger ikke til rette for kontinuitet i tjenestetilbudet, fag- og kvalitetsutvikling eller for samarbeid om å finne de gode og langsiktige løsningene på velferdsstatens behov og utfordringer.

Samtidig minner LO om at det både innenfor sykehussektoren og i familievernet er et godt samarbeid mellom det offentlige og ulike ideelle organisasjoner som ikke er basert på anbudskonkurranse. På den bakgrunn kommer LO med en oppfordring til departementet: Klargjør i utformingen av forskriftsbestemmelsen hva som er handlingsrommet for ideelle aktører, ved blant annet å tydeliggjøre hvordan ideelle aktører kan løse oppgaver for det offentlige i utvidet egenregi og andre tilknytningsformer.

Bli den første til å kommentere på "LO-krav: Ideelle som vinner anbud, må ha offentlige lønns- og arbeidsvilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.