LO med 10 bud for offentlige anbud

Anbud365: LO: Holder ikke bare å ha lærling for å kapre offentlige oppdrag LO, her ved LO-sekretær Trude Tinnlund, støtter regjeringens forslag til skjerping av lærlingklausulen, men har også forslag til alternative løsninger i sitt høringssvar (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen er i gang med en Norgesmodell for offentlige anbud, og i den anledning har LO lansert 10 bud for offentlige anbud. Disse går bl.a. ut på at formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser på presisere at samfunnshensyn og sosiale hensyn – som arbeidstakerrettigheter – skal telle på samme måte som pris. – Det er en rekke ting som må på plass om de seriøse og organiserte bedriftene skal bli de fremtidige vinnerne i konkurransen om offentlige oppdrag, sa LO-sekretær Trude Tinnlund, da hun presenterte budene.

– Gode hensikter er lite verdt dersom det ikke settes av nok ressurser til å håndheve regelverket og bestemmelsene som innføres, og til å sanksjonere og eventuelt avvise de som bryter dem. Dette må innebære styrking av de offentlige etater som har tilsyns- og håndhevingsfunksjoner, bruk av LO-koordinatorer ved større prosjekter og en styrking av det organiserte arbeidslivet, ifølge Tinnlund på et innspillsmøte om den nye norgesmodellen for nasjonale seriøsitetskrav for alle anskaffelser.

Overordnet vil LO vektlegge følgende 10 bud for offentlige anbud:

  1. Formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser må presisere at samfunnshensyn og sosiale hensyn, som arbeidstakerrettigheter, skal telle på samme måte som pris.
  2. Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger i produksjonsbedrifter skal være hovedmodellen i arbeidslivet. En ny antikontraktørklausul må fastslå at fiktive enkeltpersonforetak aldri skal benyttes.
  3. Regelverket for offentlige innkjøp må være utformet slik at det er lett forståelig og lett å kontrollere. Terskelverdiene må sees i sammenheng med samfunnshensyn.
  4. Det er viktig og styrke innkjøpernes kompetanse på regelverk og handlingsrom. Det er behov for nye regler som kan forhindre at offentlige innkjøpere må betale fortjenestetap for innkjøpsfeil. Det vil bidra til vektlegging av andre hensyn enn bare pris. (Fra positiv til negativ kontraktsinteresse)
  5. Myndighetene må tilrettelegge for økt fagorganisering gjennom å styrke tariffavtalens betydning ved tildeling av oppdrag.
  6. Hovedentreprenør/leverandør må dokumentere at minst 50% av arbeidet utføres som egenproduksjon. Arbeidet skal utføres av faste ansatte i fulle stillinger.
  7. Alle leverandører i alle ledd må anerkjenne retten til å være fagorganisert og drive kollektive forhandlinger (ILO 87 og 98). Tillitsvalgte hos innkjøper må ha innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. For det handler ikke bare om kriminalitet, men sosial dumping og useriøsitet som undergraver den norske modellen.
  8. Ved utsetting av arbeid, eller ved skifte av leverandør må det settes krav til at reglene for virksomhetsoverdragelse følges.
  9. Innleie av arbeidskraft må kun benyttes der særskilte behov tilsier det, og innen tillatte rammer. Oppdragsgivers rolle og ansvar i å kontrollere bruk av innleie og entreprise ved tildeling av oppdrag må styrkes.
  10. Begrensing til maksimalt to ledd underleverandører i kjeden. Bortsetting av arbeid som regnes som kjernevirksomhet må begrenses og begrunnes særskilt. I visse bransjer bør bruk av underleverandører ikke tillates.

Mer konkrete tiltak, tilpasset bransjene bygg og renhold vil bli foreslått fra LOs forbund innafor disse bransjene.

Bli den første til å kommentere på "LO med 10 bud for offentlige anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.