Må vente på politisk oppgjør om kommersielle, ideelle velferdsleverandører

Anbud365: Må vente på politisk oppgjør om kommersielle, ideelle velferdsleverandørerStortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV), næringsminister Iselin Nybø svarte – om utvalget som skulle kartlegge pengestrømmene i offentlige finansierte velferdstjenester.

Skriv ut artikkelen

Det vil ennå drøye noen tid før det politiske oppgjøret kommer om vilkårene for kommersielle, ideelles deltakelse i det offentliges tjeneste – enten i anbudskonkurranser eller på andre måter. Utvalget som skal bidra med å foreslå tiltak etter Stortingets anmodning, skulle levert delinnstilling sist høst. Næringsminister Iselin Nybø kunne i et svar til Stortinget nylig fortelle at det først kommer noe fra utvalget til høsten. Svenskene hadde sitt oppgjør om gevinsttak for ideelle for noen tid tilbake.

Det var stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) som var utålmodig og spurte næringsministeren om hvor utredningen ble av: – Hvorfor har ikke utvalget som skulle kartlegge pengestrømmene i offentlige finansierte velferdstjenester, etter gjentatte utsettelser, fortsatt ikke levert sin rapport, og når kan vi forvente at delrapporten blir offentliggjort?

I september 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg, etter anmodning fra Stortinget, som skulle gjennomgå offentlige finansierte velferdstjenester i Norge i dag, med sikte på å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skulle levere delrapport innen september 2019.

Tre anmodninger fra Stortinget

Utvalget ble oppnevnt på bakgrunn av hele tre anmodningsvedtak fra Stortingets side.

  • Utvalget skal foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler, kan hindres.
  • Ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlig tilskudd til drift av helse- og omsorgstjenester, har lønns- og arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter.”
  • Ber regjeringen vurdere hvordan det kan motvirkes at bruk av anbud i offentlig sektor, herunder ved virksomhetsoverdragelse og skifte av leverandør, svekker ansattes pensjonsvilkår.

Kommer til høsten

Næringsminister Iselin Nybø (V) svarte at hun hadde gitt en redegjørelse i det nylig fremlagte nasjonalbudsjettet for 2020 (prop. 117 S (2019-2020):

-Utvalget skulle ha levert første delutredning i løpet av ett år, og delutredning II skulle leveres innen to år. Utvalget har bedt om å få levere delutredning I sammen med delutredning II høsten 2020. Dette er begrunnet i at analysene som utvalget arbeider med er svært arbeidskrevende og tar mer tid enn hva som tidligere er lagt til grunn. Det kan dessuten være en fordel å få samlet kartleggingen, analysen og forslagene til tiltak i samme dokument. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt sin tilslutning til at delutredningene leveres samlet høsten 2020.

Bli den første til å kommentere på "Må vente på politisk oppgjør om kommersielle, ideelle velferdsleverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.