Marsjordre til NAV: Øk bruken av innovative anskaffelser

Anbud365: Marsjordre til NAV Øk bruken av innovative anskaffelserRegjeringen ber Arbeids- og velferdsetaten utforme enkelte av sine anbud slik at små og innovative aktører kan få prøvd ut nye ideer i et system der de gode ideene gir mulighet for å vinne kontrakter framover i tid. En viktig forutsetning for mer innovative innkjøp er at vi sjekker resultatene. Målet er å få flere tilbake i jobb. På bildet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Gjennom økt bruk av innovative anskaffelser skal flere få mulighet til å komme tilbake til jobb. Det er regjeringens marsjordre til NAV slik en nyutviklet strategi signaliserer. Poenget er å legge bedre til rette for at flere gode krefter får bidra med nye, innovative løsninger på arbeids- og velferdsfeltet. Samarbeid med flere ulike typer leverandører, både kommersielle og ideelle, blant disse sosiale entreprenører, er viktig for å sikre mangfold og et variert tilbud på arbeids- og velferdsfeltet.

Regjeringen – i regi av Arbeids- og sosialdepartementet – lanserte nylig «Strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet». Strategien legger til rette for å utvikle og gjennomføre tiltak innenfor fire innsatsområder:

1. Øke bruken av innovative anskaffelser for arbeidsmarkedstiltak
2. Øke kunnskapen og kompetansen om innovative anskaffelser og sosialt entreprenørskap
3. Prøve ut nye finansieringsmodeller for sosial innovasjon
4. Særskilte tiltak for å øke involveringen av ideelle aktører på arbeids- og velferdsfeltet

Innovative metoder

Når det gjelder økt bruk av innovative anskaffelser med tilhørende kompetanseløft står dette på regjeringens dagsorden:

• Øke bruken av innovative metoder i anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak som utviklingskontrakter, rammeavtaler og mindre anbud med sikte på større mangfold og bedre tilbud til sårbare grupper for å motvirke utenforskap. I innovative anskaffelser må også kriteriene for hvilke grupper de ulike tiltakene skal nå, være mer åpne enn i dag.

• I utprøvingen av innovative metoder i anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak skal lokale behov og prioriteringer for utprøving av nye løsninger og tilnærminger vektlegges, slik at også lokale NAV-kontor i større grad får finne fram til, samarbeide med og følge opp mindre, lokale, innovative løsninger, herunder i form av forsøk.

• Omfanget av innovative anskaffelser i regi av Arbeids- og velferdsetaten skal økes gradvis over tid til det omfatter alle fylker. Målet er at senest innen utgangen av 2024 skal innovative anskaffelser være en metode som brukes fast i etaten ved anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak der praksis og resultatoppfølging viser at det er behov for utvikling og mer mangfold i leverandørmarkedet og bedre tilbud til brukerne.

• Metodene og virkemidlene som utvikles gjennom innovative anskaffelser må følges opp og evalueres for å kartlegge om de bidrar til god overgang til arbeid og eventuelt utdanning.

• Gi Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å utarbeide veiledningsmateriale om samarbeidet med sosiale entreprenører og legge til rette for erfaringsutveksling mellom enheter i arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører og andre aktører som arbeider med sosialt entreprenørskap, inkludert KS.

Mer variasjon

Arbeids- og velferdsetaten vil fortsatt ha behov for å lyse ut større anbud, men med denne strategien ønsker vi å legge til rette for mer variasjon i arbeidsmarkedstjenestene og i måten etaten jobber på. Det kan være at noen målgrupper har spesifikke behov som ikke fanges opp gjennom generelle anbud. Her kan mer skreddersydde løsninger og nye metoder gi bedre resultater, konstaterer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i strategiens forord.

Bli den første til å kommentere på "Marsjordre til NAV: Øk bruken av innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.