Masteroppgave: Vær obs på rekyleffekt i sirkulære offentlige anskaffelser

Anbud 365: Masteroppgave Vær obs på rekyleffekt i sirkulære offentlige anskaffelserMasteroppgaven til Ingelinn Marifjæren Gundersen ved Universitetet i Bergen bærer tittelen «Sirkulære offentlige anskaffelser Praksis og erfaring basert på casestudier i to kommuner» (foto: Mathias Holtedal Thorp).

Skriv ut artikkelen

Krav i offentlige anskaffelser til sirkulær økonomi ett sted, kan bidra til økt forbruk og klimagassutslipp et annet sted. Denne rekyleffekten løftes frem i Ingelinn Marifjæren Gundersens ferske masteroppgave ved Universitetet i Bergen. For å håndtere utfordringen må kommunene utarbeide strategier som adresserer rekyleffekten, samt etablere målinger som kan evaluere effekten av anskaffelsene, heter det. For å få ut potensialet av sirkulære offentlige anskaffelser er det dessuten avgjørende at kommunene skaper en kultur som kan fremme risikotaking blant innkjøpere.

I masteroppgaven har hun undersøkt hvordan norske kommuner gjennomfører sirkulære offentlige anskaffelser. Sirkulærøkonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

Kritisk blikk

Hun retter et kritisk blikk mot effektene av sirkulære offentlige anskaffelser. Med utgangspunkt i den såkalte rekyleffekten utfordrer hun de grunnleggende prinsippene for bærekrafts-fordelene ved å implementere sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser. Med rekyleffekten menes at implementering av sirkulær økonomi ett sted, kan bidra til økt forbruk og klimagassutslipp et annet sted.

Utgangspunktet hennes er tre gjennomførte anskaffelser gjort av to ulike kommuner hhv. på det sentrale Østlandet og i Nord Norge. Det gjelder bildelingsanskaffelse, nullutslippsanleggsplass og solcelleanskaffelse. Funnene i studien understreker betydningen av å inkludere rekyleffekten i strategier og i arbeidet med sirkulær økonomi.

Rekyleffekt og målinger

Rekyleffekten viser til situasjoner der de forventede miljøeffektene av sirkulære offentlige anskaffelser blir redusert på grunn av endringer av blant annet atferd. For å håndtere dette må kommunene ikke bare utarbeide strategier som adresserer rekyleffekten, men også etablere målinger som kan evaluere effekten av anskaffelsene. Skal kommunene få til dette, kreves det en detaljert og felles forståelse av både direkte og indirekte konsekvenser av sirkulære offentlige anskaffelser.

En annen faktor er at samarbeid er essensielt for å bygge kompetanse om sirkulær økonomi i offentlige innkjøp. Dersom kommunene samarbeider på tvers av både enheter og virksomheter, kan man oppnå fordeler knyttet til deling av både kunnskap og ressurser. Dette kan igjen bidra til å skape nye kompetansesentre som kan støtte kommunene i gjennomføringen av sirkulære offentlige anskaffelser.

Skape kultur for risikotaking

For at kommunene skal kunne få ut potensialet av sirkulære offentlige anskaffelser, er det avgjørende at kommunene skaper en kultur som kan fremme risikotaking blant innkjøpere. Samtidig som kommunene må tilrettelegge for risikotakning, er det også vesentlig at de gjør plass til ildsjeler, som gjennom sitt engasjement kan få ut potensialet til sirkulære offentlige anskaffelser.

Som anbefaling til videre forskning peker Marifjæren Gundersen på at man kunne ha med et større utvalg av kommuner i ulike størrelser, for å fange opp kompleksiteten i hvordan man jobber med sirkulære offentlige anskaffelser. Det kunne også da vært hensiktsmessig å se eksplisitt på hvordan kommuner samarbeider i lys av å bygge kompetansesenter flere steder i Norge, basert på geografisk plassering og størrelse, heter det.

Forske mer på effektmålinger

Likeledes: For å se effektene av de gjennomførte anskaffelsene vil det og være hensiktsmessig å forske mer på effektmålinger og indikatorer. Da kunne man testet nye indikatorer for å måle de langsiktige effektene av sirkulære offentlige anskaffelser. I lys av dette kunne vært spennende å se nærmere på hvordan bruk av teknologi og digitale verktøy kan brukes til å støtte opp under sirkulære offentlige anskaffelser, særlig knyttet til å forbedre transparens, sporbarhet og samarbeid i hele leverandørkjeden.

Bli den første til å kommentere på "Masteroppgave: Vær obs på rekyleffekt i sirkulære offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.