Masterutredning: All info om innovasjonspartnerskap inn på én nettside

Anbud365: Masterutredning: All info om innovasjonspartnerskap inn på én nettsideI en fersk mastergradutredning ved Norges Handelshøyskole lanseres forslag til fem fremtidige forskningsoppgaver knyttet til innovasjonspartnerskap. Bildet er hentet fra ett av dem, «nyskapende pasientforløp» ved Sykehuset Østfold (foto: Sykehuset Østfold).

Skriv ut artikkelen

En fersk masterutredning ved Norges Handelshøyskole retter søkelyset mot hvordan kunnskapsdeling praktiseres mellom innovasjonspartnerskap, samt hvordan det vil være hensiktsmessig å gjøre dette. De to bak utredningen, Kristine Aasgaard Sandbu og Sugina Tharmarajah, konkluderer med et forslag om å samle all tilgjengelig informasjon på én nettside. Dessuten, heter det, kan det være aktuelt å legge til rette for erfaringer gjort i innovasjonspartnerskapene i større grad dokumenteres og tilgjengeliggjøres.

Masterutredningen bærer navnet «Kunnskapsdeling innad i og mellom innovasjonspartnerskap – En kvalitativ studie av pågående innovasjonspartnerskap».

Grunnlaget for utredningen er bl.a. dybdeintervjuer med 14 personer. Dette inkluderer involverte i innovasjonspartnerskap gjennomført ved Stavanger kommune, Sykehuset Østfold, Bergen kommune, Haukeland universitetssjukehus og Statens vegvesen. Et intervju med en av de vinnende leverandørene er også gjennomført, likeledes intervjuer med ansatte i Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet) som arbeider tett på innovasjonspartnerskap

Av datainnsamlingen fremkommer det at det vil være mest hensiktsmessig å dele kunnskap knyttet til behovsavklaring, markedsdialog og konkurransegjennomføring, noe som er sammenfallende med hvordan kunnskapsdelingen praktiseres. Det påpekes at det for involverte i innovasjonspartnerskapene i enkelte tilfeller kan være noe utydelig hvor man bør henvende seg for å få innsikt i den relevante kunnskapen. Det stilles samtidig spørsmålstegn til om det er nødvendig at representanter fra Innovasjon Norge er representert i prosjektgruppen for hvert av innovasjonspartnerskapene.

Nettside og dokumentasjon

Konklusjonen i utredning går ut på det er hensiktsmessig å fortsette med kunnskapsdelingen slik den praktiseres i dag, men:

– Det påpekes at det i større grad kan tydeliggjøres hvor involverte i innovasjonspartnerskap bør henvende seg for å tilegne seg den aktuelle informasjonen. For å forbedre den praktiserte kunnskapsdelingen, foreslås å samle all tilgjengelig informasjon på én nettside. I tillegg kan det være aktuelt å legge til rette for at det i større grad dokumenteres og tilgjengeliggjøres erfaringer gjort i innovasjonspartnerskapene.

Utredningen belyser at det anses spesielt nyttig å dele erfaringer knyttet til hvordan behovskartlegging, markedsdialog og konkurransefasen er gjennomført. Med dette vil involverte i nåværende og fremtidige innovasjonspartnerskap kunne gjenbruke disse erfaringene, slik at de tilegner seg kunnskap knyttet til hvordan de kan gjennomføre de ulike fasene på best mulig måte i sine prosjekter.

Ideer til fremtidig forskning

Og i utredningen finner man også tips til mye interessant, fremtidig forskning:

  • Innblikk i hvordan anskaffelsesmetoden innovasjonspartnerskap fungerer sammenlignet med før-kommersielle anskaffelser, og undersøke hvilken av disse som er best egnet for å øke innovasjonsgraden i offentlig sektor.
  • Hva offentlig sektor oppnår gjennom innovasjonspartnerskapene. Når flere av innovasjonspartnerskapene er fullført, kunne det dermed vært innsiktsfullt å måle effekten anskaffelsesprosedyren har på innovasjonsgraden i denne sektoren.
  • Gå dypere inn på aspekter rundt kjøpsopsjonen offentlig oppdragsgiver kan utløse etter at utviklingsfasen er fullført. I tillegg kunne det vært interessant å utforske hvordan prosedyren innovasjonspartnerskap kan utformes, slik at den bedre tilrettelegger for at mindre aktører kan delta.
  • Hvordan kan man bedre definere følgevirksomhetenes rolle for å styrke innovasjonspartnerskapet.
  • Hvordan man kan bedre beregning av kostnader.

Bli den første til å kommentere på "Masterutredning: All info om innovasjonspartnerskap inn på én nettside"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.