Mektige krefter sier nei til å ha ikke–anskaffelsesfaglige krav i nytt regelverk

Anbud365: Mektige krefter sier nei til å ha ikke–anskaffelsesfaglige krav i nytt regelverkOppdragsgiverne skal gis mulighet, men ingen plikt til å fremme ulike samfunnsmessige hensyn i offentlige anskaffelser, mener KS.

Skriv ut artikkelen

Mektige organisasjoner som KS og Spekter vil ikke at ikke–anskaffelsesfaglige krav skal inn i det nye anskaffelsesregelverket. De to representerer kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, Avinor, NSB og andre virksomheter med en omfattende kjøpermakt.

Mange har berørt temaet offentlige anskaffelser i sine høringsinnspill til den andre innstillingen fra Produktivitetskommisjonen. NHO–landsforeningen Abelia er blant disse og mener oppdragsgiver skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den fremmer innovative løsninger der dette er relevant. Foreningen mener det bør settes konkrete målkrav i tildelingsbrevene til alle underliggende etater om bruk av innovative offentlige anskaffelser og tilrettelegging for næringsutvikling.

Abelia mener også at gjennomføring av anskaffelsene er unødvendig kostnadsdrivende. På denne bakgrunn ønsker Abelia tiltak som kan forenkle prosessen velkomne, herunder digitalisering, enklere prosedyrer og mer dialog. En fullstendig opphevelse av regler under terskelverdien, kan være å gå for langt, men kanskje er det tilstrekkelig med krav om konkurranse, likebehandling, transparens og etterprøvbarhet.

KS

KS er opptatt av at det nye anskaffelsesregelverket fører til reell forenkling. KS er enig i at samfunnsmessige hensyn fremmes best igjennom informasjon og konkret veiledning fremfor pålegg og krav. KS mener dessuten at det er kommunene selv som må bestemme hvilke formål som skal ivaretas i de enkelte anskaffelsene. Oppdragsgiverne skal gis mulighet, men ingen plikt til å fremme ulike samfunnsmessige hensyn i offentlige anskaffelser.

Et mer offensivt perspektiv på innovative anskaffelser må til, poengterer KS, som legger til at virkemidlene gjennom Leverandørutviklingsprogrammet, Difi, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd må forsterkes og sees i sammenheng.

Spekter

Spekters utgangspunkt vil at private og ideelle aktører i langt større utstrekning bør inviteres inn i en større del av oppgaveløsningen, samtidig som hovedgrunnlaget fortsatt skal være en sterk offentlig helse- og omsorgstjeneste. Organisasjonen mener ellers at ikke-anskaffelsesfaglige krav, som miljø og andre samfunnshensyn ikke skal være en del av anskaffelsesregelverket. Formålet med lov om anskaffelser bør være effektiv ressursbruk, heter det. Ethvert nytt mål vil kunne svekke konkurransen og gi konkurransevridninger, fordyre offentlige innkjøp og komplisere regelverket.

Dialogbasert samarbeid med leverandørene kan dekke framtidig behov med nye løsninger, påpeker Spekter. Dette kan øke innovasjonsgraden i offentlig sektor. Det er derfor viktig at handlingsrommet og mulighetene i dagens regelverk blir utnyttet bedre.

Hovedorganisasjonen Virke

Fra Hovedorganisasjonen Virkes side poengteres det at ideelle og private aktører bør utføre mer offentlig finansiert tjenesteproduksjon enn i dag. Dessuten slås det til lyd for forenkling av offentlige anskaffelser og styrket bestillerkompetanse. I tillegg er det nødvendig å trekke et skille mellom utføreroppdraget i offentlig tjenesteyting og bestillerfunksjonen. Det er også, skriver Virke, viktig for å fjerne dobbeltrollen som oppstår når samme organ er bestiller og utfører av de samme typene med tjenester.

Innkjøperen må dessuten ha større frihet til å utføre gode innkjøp i et marked og i kategorier vedkommende har god kunnskap om. Markedsdialog er nødvendig for å kjenne markedet og for at markedet kjenner/skjønner offentlig sektors behov, fastslår Virke.

Bli den første til å kommentere på "Mektige krefter sier nei til å ha ikke–anskaffelsesfaglige krav i nytt regelverk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.