Mektige samfunnskrefter vil skjerpe kravet om 30%-vekting av miljø

Anbud365: Mektige samfunnskrefter vil skjerpe kravet om 30%-vekting av miljøGeneralsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet, som vil endre anskaffelsesforskriftens § 7-9 fra «bør» til «skal», slik: «Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal det som hovedregel vektes minimum 30 prosent».

Skriv ut artikkelen

«Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent». Denne regelen bør skjerpes, lyder det fra mektige samfunnskrefter med LO og NHO-foreningen Norsk Industri i spissen. Forskriften ikke fungerer etter hensikten, heter det og de vil at miljø alltid – ikke bare «bør» – skal veie 30%. EL og IT Forbundet i LO går et skritt videre – de vil heve prosenten fra 30 til 50. Dette fremgår av innspillene til handlingsplan for økt andel grønne anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen, som skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, og flere av dem er opptatt av 30%-kravet for miljø som tildelingskriterium.

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet kommer f.eks. med forslag til endring av anskaffelsesforskriften som bidrag til å fremme grønne anskaffelser. I forskriften står det i dag (§7,9) «Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.» Her vil Naturvernforbundet endre «bør» til «skal», slik: «Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal det som hovedregel vektes minimum 30 prosent».

Solenergiklyngen

Solenergiklyngen er et nettverk for bedrifter som er engasjert i og med solenergi. Også denne klyngen tar til orde for justeringer i regelverket for offentlige anskaffelser  (§ 7-9) skal “oppdragsgiveren legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Oppdragsgiver kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent”. Solenergiklyngen vil skjerpe denne paragrafen slik at det her alltid skal vektlegges med minst 30%.

Norsk Industri

Norsk Industri får på denne måten støtte fra Solenergiklyngen. For denne NHO-foreningen vil også at forskriftsregelen (§ 7-9) skjerpes inn og gjøres mer forpliktende, slik at miljø, når det er et tildelingskriterium, alltid skal vektlegges med minst 30% ved offentlige innkjøp. Norsk Industri er, heter det, positive til forskriftens vektlegging av miljø som tildelingskriterium. Men, erfaringen er at forskriften ikke fungerer etter hensikten. Fremdeles vektlegges ofte pris på innkjøpstidspunktet for høyt, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø.

LO

Også LO vil ha endring når det gjelder denne forskriftsregelen. Den bør skjerpes og gjøres mer forpliktende. En forutsetning for å lykkes med dette er at det er tilstrekkelig kompetanse hos innkjøper, legger LO til og understreker at de er positive til miljø som tildelingskriterium. Men, skriver LO og underbygger hva også Norsk Industri påpeker, erfaringen viser at forskriften ikke fungerer etter hensikten. Pris på innkjøpstidspunktet vektlegges ofte for høyt ved offentlige innkjøp, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø.

EL og IT Forbundet

LO-forbundet, EL og IT, har også et krav til handlingsplan som gjelder 30%-bestemmelsen: Krav til miljøvekting i anskaffelser heves fra minimum 30% til 50%, heter det her.

1 kommentar på "Mektige samfunnskrefter vil skjerpe kravet om 30%-vekting av miljø"

  1. Uwe Matthäus | 24. oktober 2022 på 11:04 | Svar

    Kommentar til en artikkel fra 2020 – i anledning fremleggelse av DFØ’s Veileder for evalueringsmodeller. DFØ anbefaler nå (24.10.22) en absolutt evalueringsmodell der kvalitative tildelingskriterier ikke lengre behøver å bli vektet – til fordel for relative modeller som har en del svakheter. Følger man anbefalingen, vil det ikke lengre være noe prosentvis vekting av tildelingskriteriene i konkurransen.
    Generelt er kravet om skjerping av FOA § 7-9 meget praksisfjern: Den tar ikke høyde for at miljø vanligvis er et tema både for kvalifikasjonskrav, absolutte krav, kontraktskrav og tildelingskriterier i en konkurranse. Det gir lite mening å snakke om prosentgrense når man stiller f eks absolutte krav som ikke finner sitt uttrykk i prosent.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.