Mentorprogram: Økt gjennomslag for innkjøpsledere i egen virksomhet

Anbud365: Mentorprogram: Økt gjennomslag for innkjøpsledere i egen virksomhetAnbud365 traff innkjøpsdirektør Linda Rønneberg i Vy og fagkoordinator Erik Drivdal i Statsforvalterens fellestjenester ved avslutningen av et mentorprogram i regi av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Skriv ut artikkelen

Kompetansen om anskaffelser som strategisk virkemiddel og innkjøpsleders gjennomslagskraft i egen virksomhet skal økes. I få ord er dette målet med det mentorprogrammet som DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er i gang med. Annen runde avsluttes i disse dager, en ny starter rett over nyttår. Programmet er med på å løfte innkjøpsfaget, konstaterer innkjøpsdirektør Linda Rønneberg i Vy – og hun får støtte av fagkoordinator Erik Drivdal i Statsforvalterens fellestjenester. De har begge deltatt på den runden i programmet som nå er over.

En runde i serien av DFØs mentorprogram for innkjøpsledere avsluttes i disse dager. Anbud365 ble invitert inn for å få et inntrykk av hva mentorer og adepter har fått tilbud om i den tid de har deltatt i programmet. En ny runde – nr. 3 i rekken – starter i januar 2023, og dersom du vil ha plass der, må du melde seg på innen 4. november.

I det mentorprogrammet som nå avsluttes, har innkjøpsdirektør Linda Rønneberg i Vy stått som mentor for fagkoordinator Erik Drivdal i Statsforvalterens fellestjenester. Linda har for øvrig også vært mentor i den første runden av programmet og stiller dessuten som mentor i runde 3 av programmet. Hun understreker at det er mange henvendelser om deltakelse i ulike prosjekter og initiativer som dukker opp, mange må hun avstå fra, men mentorprogrammet har et så godt formål at her ville hun bidra med tid og ressurser. Og hente lærdom og impulser.

Løfte innkjøpsfaget

– Programmet er med på å løfte innkjøpsfaget, slår Linda fast. Det innebærer bl.a. å være synlige for toppledelsen. Å utveksle erfaringer i en setting som mentorprogrammet tilbyr, er særdeles viktig, samtidig som dialogen åpner for å se seg selv og sin atferd utenfra. Med mulighet til å opparbeide seg verdifulle innspill, og justere kursen. Et eksempel er at som leder er det lett å ville gi råd, men det er verd å tenke gjennom at det kanskje er like viktig for en leder å lytte. I tillegg til selv å dra nytte av programmet, har jeg i programmet med min ledererfaring kunnet og villet bidra med formidling av akkurat hva en lederrolle innebærer.

Erik ser fremfor seg en fremtid som leder, og konstaterer at det da er verdifullt å lytte til – få med seg – erfaringer fra en som har stått og står i lederposisjon.

– Å delta i programmet er et ledd i min mentale og mer tekniske forberedelse til å innta en lederrolle. Det betyr bl.a. finne ut hvordan jeg best mulig skal forholde meg til lederskap. Betydningen av en tydelig rolle har utviklet seg i løpet av programmet, fremhever han, og mener at han gjennom programmet er blitt mer rustet til den videre reisen mot en lederrolle – slik hans forventinger til programmet også var. Jeg har lært mye om meg selv, og blitt utfordret på hvordan jeg tenker – gjennom dialogen med mentor. Det har jeg lært mye av.

Programmets mål

Målet med programmet er å øke deltakernes kompetanse om anskaffelser som strategisk virkemiddel, og styrke innkjøpsleders gjennomslagskraft i egen virksomhet. Bl.a. inngår

personlig veiledning fra en erfaren innkjøpsleder – en mentor, og deltakelse på fellessamlinger som DFØ arrangerer i samarbeid med AFF (Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole). Det legges opp til fysiske samlinger, og tre digitale samlinger gjennom året. Deltakerne får bistand til å gjennomføre en workshop i ledergruppen i sin virksomhet. Som en del av programmet er det forventet at hver deltaker gjennomfører en workshop med toppledergruppen eller tilsvarende ledergruppe. Her bistår DFØ med faglig bistand.

Programmet er tilpasset ledere for innkjøp i offentlig sektor. Det vil si de som har et overordnet ansvar for anskaffelser i en kommune, fylkeskommune eller statlig virksomhet. Denne rollen ser ulik ut i forskjellige virksomheter. Det viktigste er at deltakerne ønsker å utvikle seg i rollen, og bidra til å ta innkjøp i virksomheten i en mer strategisk retning.

Bli den første til å kommentere på "Mentorprogram: Økt gjennomslag for innkjøpsledere i egen virksomhet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.