Mer fart i digitalisering av anskaffelser kritisk for «grønn» handlingsplan

Anbud365: Mer fart i digitalisering av anskaffelser suksesskritisk for «grønn» handlingsplanMetode, kapasitet og kompetanse er de mest sentrale elementene for å få til klima- og miljøvennlige anskaffelser. Derfor er det viktig å sikre at sentrale aktører som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Statens innkjøpssenter har handlingsrom nok til å gå foran for å utvikle standardiserte og effektive løsninger, slår Forsvarsdepartementet fast. På bildet ny forsvarsminister Odd Roger Enoksen (t.v.) overtar etter Frank Bakke-Jensen, som sto ved roret da dette klima- og miljøbrevet ble sendt fra departementet (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).

Skriv ut artikkelen

Skal man lykkes med miljø- og klimakrav, er maler, rammevilkår og utvikling av regelverket viktige virkemidler som burde vært løftet ytterligere frem. Det skriver Forsvarsdepartementet i en uttalelse om handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Skal man få bedre tilgang til statistikk og data – sentrale måleverktøy – må digitaliseringen av offentlige anskaffelser få enda mer fart og relevante data må bli enklere å ta ut. Arbeidet med bl.a. heldigitalisering av må forsterkes ytterligere.

I brevet til Klima- og miljødepartementet (KMD) skriver Forsvarsdepartementet (FD) at de støtter hovedtrekkene i handlingsplanen. Men noen steder kunne veiledningen med fordel vært tydeligere, heter det. Forsvarssektoren opererer ofte i markeder utenfor sentrale områder hvor det er nødvendig å stille tilpassede miljøkrav. Noen grep i planen synes vanskelig å realisere i det omfang og tempo som planen signaliserer ut fra forsvarsmateriellets egenart, foreliggende teknologi og tilgjengelig nasjonal/internasjonal logistikkunderstøttelse.

– Det synes som planen i liten grad adresserer slike vanskelige avveininger som må foretas innen ulike områder og da spesielt forsvarsområdet. For sektoren betyr dette at kravene må tilpasses markedet slik at man kan oppnå god konkurranse i anskaffelsen selv om man stiller miljøkrav, slår FD fast.

Spesielle forsvarshensyn

I planen gis det en anbefaling om at «det bør settes krav om at offentlige anskaffelser ikke inneholder kjemiske stoffer som er på den norske prioritetslista og stoffer på kandidatlista i kjemikalieregelverket Reach». Forsvarssektoren vil imidlertid fortsatt innenfor enkelte områder ha behov for unntak begrunnet i spesielle forsvarshensyn, skriver Forsvarsdepartementet.

Verktøy for å beregne og kreditere reduserte utslipp fra indirekte utslipp er viktige for å synligjøre effekten av strengere miljøkrav og bør, ifølge Forsvarsdepartementet, omhandles tydeligere i handlingsplanen. Reduksjon av direkte utslipp i forsvarssektoren vil i hovedsak måtte skje gjennom redusert bruk av fossilt drivstoff i militære fly, fartøy og kjøretøy, noe som er vanskelig å få til uten stor grad av innovasjon.

I internasjonale operasjoner

Dessuten vil det fortsatt i mange år være slik at viktige plattformer er avhengig av fossilt drivstoff for mobilitet blant annet for å kunne operere sammen med allierte og/eller i internasjonale operasjoner.

Fortsatt arbeid med presise og tydelige anbefalinger for miljøkrav i maler -og rammevilkår samt utvikling av regelverket er viktig virkemidler som kan synliggjøres ytterligere i handlingsplanen, mener FD i brevet til KMD. Her bør Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, og evt. Statens innkjøpssenter, videreføre og styrke det arbeidet som allerede er i gang med å utarbeide veiledninger, være rådgivere og bidra til kompetanseheving.

Innovative løsninger

Anskaffelser i forsvarssektoren med tilhørende kontrakter er ofte preget av stramme tidsfrister, liten risikovilje og streng kostnadskontroll. Det betyr at det ikke alltid er enkelt med innovative løsninger. I forsvarssektoren finnes også ulike sikkerhets- og forsyningskrav som ikke heller gjør det like enkelt å oppfylle miljøkravene. Nye og mer fleksible kontraktsformer, tilskudd og støtteordninger og risikokapital er derfor viktig for å støtte innovasjon. Handlingsplanen behandler i liten grad dette arbeidet, og hvordan det skal koordineres.

Bli den første til å kommentere på "Mer fart i digitalisering av anskaffelser kritisk for «grønn» handlingsplan"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.