Miljøbevegelsen med nyanseringer i synet på 30% miljøvekting

Anbud365: Miljøbevegelsen med nyanseringer i synet på 30% miljøvekting– For å bidra til bedre oppfølging av lovens intensjon, men vi det bør tilrettelegges slik at også miljøvernorganisasjoner og andre med rettslig interesse i miljøsaken klage inn brudd på miljøbestemmelsene i anskaffelsesloven, skriver Greenpeace i sin høringsuttalelse. På bildet leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen (foto: Monica Løvdahl)

Skriv ut artikkelen

Miljøorganisasjonene slutter ikke entydig og like sterkt opp om minimumskravet om 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud. Det er nyanseringer ute og går. Stiftelsen Miljømerking tror f.eks. ikke en så høy vekting vil være formålstjenlig for alle anskaffelser. Flere miljøorganisasjoner krever dessuten at det bør bli kostnadsfritt å klage inn brudd på formålsbestemmelsen og på «miljøparagrafen» (§5) i anskaffelsesloven.

Dette fremkommer av høringsuttalelsene fra de respektive miljøorganisasjonene. Nærings- og fiskeridepartementet har hatt forslag til en ny forskriftsbestemmelse om miljø på høring. I tillegg har det kommet et anmodningsvedtak fra Stortinget der de ber regjeringen om å innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant. I alt er det kommet inn 84 høringsuttalelser, blant disse fra en rekke miljøorganisasjoner.

Bellona

Bellona peker på at dagens innkjøpspraksis preges i stor grad av business as usual. Dette kan endres ved å innføre et minimumskrav på 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud. Eventuelle unntak skal måtte begrunnes. Forslag fra Bellona er derfor å erstatte ordene «kan» og «bør» i § 7-5 a, § 7-4 a og § 7-3 a (om «minimering av miljøbelastning») med «skal»: «Oppdragsgiveren (…) kan skal stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen (…). Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør skal det minimum vektes 30%.»

Stiftelsen Miljømerking

Stiftelsen Miljømerking støtter også forslaget om en anbefalt miljøvekting på 30%, men tror ikke en så høy vekting vil være formålstjenlig for alle anskaffelser. Miljømerking mener derfor det kan vurderes å inkludere en «skal»-formulering med vekting på 20% for å gi offentlige innkjøpere et entydig signal om hva som er minimumsnivå.

Greenpeace

Også Greenpeace støtter forslaget om 30% vekting som hovedregel. De mener imidlertid at det ofte er mer hensiktsmessig å sette miljø som minstekrav snarere enn ett av mange tildelingskriterier. Muligheten til å sette minstekrav bør spesifiseres i selve forskriftsteksten, ikke bare forarbeidene, heter det.

Greenpeace klager over at det i dagens regelverk er så kostbart å klage inn brudd på miljøbestemmelsene at både privatpersoner og miljøvernorganisasjoner effektivt blir forhindret fra å kunne klage inn brudd på miljøbestemmelsene i anskaffelsesloven. Sivilsamfunnsrepresentanter bør fritas fra saksbehandlingsgebyr, skriver Greenpeace.

Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund (NMF) stiller seg svært positive til at det innføres krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der dette er relevant – og at de økonomiske barrierene for å klage inn til KOFA blir redusert. Det bør bli kostnadsfritt for frivillige interesseorganisasjoner å klage inn saker til KOFA, heter det. Det bør bli kostnadsfritt å klage inn brudd på formålsbestemmelsen, og kostnadsfritt for alle og enhver å klage inn saker som vedrører brudd på § 5 (Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn).

1 kommentar på "Miljøbevegelsen med nyanseringer i synet på 30% miljøvekting"

  1. Torstein Sundsfjord | 2. januar 2018 på 15:29 | Svar

    Jeg tror det var en tabbe å kreve minst 30 % miljøvekting, når man først har valgt å vektlegge miljø. En god innkjøper gjennomfører simulering av konkurranse. Å måtte vektlegge miljø minimum 30 %, pris 40 % og kvalitet 30 %, kan i simulering av reelle situasjoner gjøre at man velger dyrest pris, ikke best kvalitet, men den med minst utslipp eller “rett mijømerke”. Prisen ut fra forventet prisspenn gir en sum vi legger i miljøkriteriet. Denne må man være villig til å betale. Å vektlegge miljø 10-20 % er man kanskje villig til, men når det må vektes 30 %, må man være varsom med hvilke faktorer det legges opp til å vurdere. Det kan fort slå ut på at beste pris og kvalitet ikke når opp.

    På en større rammeavtale kan dette beløpet være flere hundretusen eller millioner. Å tvinge 30 % vekting når man først ønsker å vektlegge miljø, fører heller til at man velger å vektlegge miljø i absolutte krav eller i kvalifikasjonskravet.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.