Miljødirektoratet om utslippskutt: 30% vekting bra, minimumskrav best

Anbud365: Miljødirektoratet om utslippskutt: 30% vekting bra, minimumskrav bestMiljødirektoratet med miljødirektør Ellen Hambro i spissen har levert rapporten «Klimatiltak i Norge Kunnskapsgrunnlag 2024». Den har hovedfokus på hva som er mulig å få til frem mot 2035 (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

I motsetning til kravet om 30% vekting, vil bruk av minimumskrav i større grad sikre at bygge- og anleggsarbeider i offentlig regi gjennomføres med en viss andel nullutslipp. Denne typen standardiserte krav gir også forutsigbarhet for leverandører. I en fersk rapport antyder Miljødirektoratet at det trolig være mulig å innføre krav for enkelte segmenter allerede i 2025. Et slikt krav vil sikre et minimumsnivå av nullutslipp i offentlige anskaffelser, heter det.

Miljødirektoratet har i oppdrag å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om klimatiltak, barrierer og mulige virkemidler. Rapporten «Klimatiltak i Norge Kunnskapsgrunnlag 2024» er den andre i rekken, og har hovedfokus på hva som er mulig å få til frem mot 2035. Og de pekes på en rekke tiltak knyttet til offentlige anskaffelser.

Premiering og innstramming

Innenfor veitransport, jernbane, luftfart og maskiner kan det i 2024 og 2025, heter det, bl.a. innføres obligatoriske krav/premiering av nullutslipp i offentlige anskaffelse av maskiner og transporttjenester. Gi DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Statens vegvesen og Miljødirektoratet i oppdrag å utrede obligatoriske krav til nullutslipp eller biogass i offentlig anskaffelse av transporttjenester og krav/premiering av transportreduksjon i vare- og servicebestillinger i offentlige anskaffelser, heter det.

Dessuten: Gi Statens Vegvesen i samarbeid med DFØ og Miljødirektoratet i oppdrag å utrede innstramming av unntaksmuligheter og sanksjoner ved brudd på forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlige anskaffelse til veitransport. Det kan også vurderes å tydeliggjøre at forskriften også omfatter tjenesteanskaffelser av kollektivtransport.

Måltidstjenester og rødt kjøtt

Når det gjelder jordbruk tas det til orde for å Innføre krav til at offentlige anskaffelser av mat og måltidstjenester skal være i tråd med kostrådene. Gjennom krav i offentlige anskaffelser kan staten, kommuner og fylkeskommuner redusere forbruket av rødt kjøtt ved å endre hva som tilbys i offentlige kantiner, skoler og institusjoner.

Om de skjerpede klima- og miljøkravene fra årsskiftet skriver direktoratet at dette kan bidra til at flere offentlige byggherrer premierer tiltak som økt bruk av nullutslippsmaskiner og redusert transport av masser på bygge- og anleggsplasser i offentlig regi. Effekten er imidlertid svært usikker, blant annet fordi det er også er andre klima- og miljøhensyn som kan vektes isteden, heter det, og:

Minimumskrav

– Forskriftsfesting av minimumskrav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av bygge- og anleggsarbeid, som er under utredning, vil kunne gi ytterligere utrulling av nullutslippsmaskiner. I motsetning til kravet om 30 prosent vekting, vil et slikt krav i større grad sikre at bygge- og anleggsarbeider i offentlig regi gjennomføres med en viss andel nullutslipp. Denne typen standardiserte krav gir også forutsigbarhet for leverandører. Forutsatt rask politisk behandling og høring, kan det trolig være mulig å innføre krav for enkelte segmenter i 2025. Kravene kan utvides på sikt. Et slikt nullutslippskrav vil sikre et minimumsnivå av nullutslipp i offentlige anskaffelser, og ytterligere krav om premiering kan bidra til utslippskutt utover dette.

Bli den første til å kommentere på "Miljødirektoratet om utslippskutt: 30% vekting bra, minimumskrav best"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.