Miljøforbundet klaget på vegvesenet – ble invitert til møte, men det strandet

Anbud365: Miljøforbundet klaget på vegvesenet - ble invitert til møte, men det strandetStatens vegvesen har generelt et meget stort antall dokumentinnsyn fra oep.no - 16700 i fjor - og 76 prosent av forespørslene ble behandlet innen 3 dager, ifølge avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Skriv ut artikkelen

– Vi kunne svart ut Norges Miljøforbund (NMF) raskere, svarer avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet når forbundet beklager seg over sene svar på innsynsforespørsler om miljøbestemmelser i driftskontraktene. Forbundet ble imidlertid invitert både til møte og til Skype-møte. Begge deler strandet. – Vi tror at en organisasjon som sitter med faglig kunnskap kan ha nytte av en faglig dialog med oss, sier hun.

I en epost til Anbud365 beklager Norges Miljøforbund (NMF) seg over at de fleste offentlige aktører er svært trege med å utlevere opplysninger om sine offentlige anskaffelser til forbundet. Nesten uten unntak, heter det, er NMF nødt til å klage inn den offentlige aktøren til overordnet forvaltningsorgan før den aktøren er villig til å utlevere.

En sak fra Statens Vegvesen Vegdirektoratet illustrerer hvor langt enkelte virksomheter er villig til å la det gå, skriver forbundet i eposten:

Miljøbestemmelser i driftskontraktene

– I den aktuelle saken hos Statens vegvesen viste NMF sommeren 2017 til miljøinformasjonsloven, og fremla krav om at Statens vegvesen skulle opplyse om hvorledes de planla å ivareta de nye miljøbestemmelsene i anskaffelsesloven på de kommende driftskontraktene. NMF sendte også sommeren 2017 en e-post der vi listet opp en hel rekke brudd på miljølovverk som det er kjent fra media at Statens vegvesen sine leverandører har utført, og bad om tilbakemelding på om Statens vegvesen noensinne har sanksjonert brudd på miljøbestemmelsene i driftskontraktene. Statens vegvesen har enda ikke svart på noen av disse henvendelsene.

I tillegg listet NMF sommeren 2017 opp numrene til noen spesifiserte driftskontraker, og bad om å få opplyst nettadressene til de tilhørende konkurransegrunnlagene, slik at NMF lettere kunne følge opp at miljøkravene fastsatt i konkurransegrunnlagene ble etterlevd. Først 29.januar i år var Statens vegvesen villige til å utlevere linkene til konkurransegrunnlagene, ifølge eposten fra forbundet.

Konkurransegrunnlag og maler

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet forteller at innsynet fra NMF gjaldt konkurransegrunnlag for driftskontrakter og en del hjelpedokumenter. Konkurransegrunnlagene er som kjent offentlige på doffin.no. En del maler for driftskontraktene, som det også var spurt om, er tilgengelig på vegvesen.no.

– Vi kunne svart ut NMF raskere, men etter en tid fikk vi satt opp en oversikt over den offentlige informasjonen som er tilgjengelig. Jeg inviterte NMF til møte her i Vegdirektoratet for å høre deres synspunkter på miljøaspekt ved veidriften. NMF krevde å få dekket reise, noe vi ikke har mulighet for å gjøre. Dermed strandet møtet. Vi inviterte også til et møte via Skype, men det har heller ikke latt seg realisere.

Kan ha nytte av faglig dialog

Sandvin fremholder at NMF har klaget deres behandling av forbundets innsynsbegjæring til Samferdselsdepartementet og til Sivilombudsmannen. – Den eneste forespørselen som ikke er svart ut, sier hun, er NMFs innsynskrav på Sivilombudsmannens spørsmål til oss. En frivillig organisasjon kan velge sin profil. Vi tror at en organisasjon som sitter med faglig kunnskap kan ha nytte av en faglig dialog med oss. Vi ser ikke bort fra at NMF kan ha noe å tilføre vårt arbeid med å drifte veinettet.

Bli den første til å kommentere på "Miljøforbundet klaget på vegvesenet – ble invitert til møte, men det strandet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.