Miljøkrav til selve ytelsen er mest effektivt

Anbud365: Miljøkrav til selve ytelsen er mest effektivtKrav om miljøledelsessystem må stilles som kvalifikasjonskrav. Det er ikke noen undergruppe av miljøkrav til ytelsen, skriver artikkelforfatterne – Elisabeth Sandnes (t.v.) og Helene Hoggen.

Skriv ut artikkelen

Av Elisabeth Sandnes, jurist, og Helene Hoggen, fagleder, i avdeling for bærekraft og innovasjon, anskaffelsesdivisjonen, DFØ


Miljøfyrtårn tilbakeviste 11. mai en kritisk bemerkning om miljøledelsessystem fra Riksrevisjonen i Anbud365. DFØ ønsker å kommentere noen av påstandene fremsatt i artikkelen.

DFØ mener i aller høyeste grad at miljøledelsessystemer og -standarder er en god hjelp for offentlige og private virksomheter som ønsker å jobbe med systematisk miljøarbeid internt og redusere sitt klimafotavtrykk. Vi heier på jobben Miljøfyrtårn gjør med å følge opp disse virksomhetene.

Det er ikke dermed sagt at et tredjepartsverifisert miljøledelsessystem er det kvalifikasjonskravet som er best egnet for å sikre at leverandøren kan oppfylle sine forpliktelser, ei heller at vilkårene alltid vil være oppfylt. 

Det var nettopp dette Riksrevisjonen la merke til da de begynte sin undersøkelse av grønne anskaffelser. Mange offentlige virksomheter stilte krav om miljøledelsessystem i sine anskaffelser, men få andre miljøkrav. Dette ble ansett som lite ambisiøst. Riksrevisjonen la også tidlig merke til at det kun i ett av DFØs kriteriesett var foreslått krav om miljøledelsessystem.

Dette var bakgrunnen for DFØs uttalelser om at krav om miljøledelsessystem noen ganger ikke oppfyller vilkårene i anskaffelsesforskriftens bestemmelser om krav til leverandørens kvalifikasjoner. Og at disse vilkårene også må vurderes opp mot de grunnleggende prinsippene, blant annet prinsippet om konkurranse. Ofte vil det være bedre å stille krav om konkrete miljøledelsestiltak.

Forholdsmessighetsvurdering

Hvorvidt det vil være forholdsmessig å stille krav om miljøledelsessystem må vurderes konkret. Her må oppdragsgiver gjøre en vurdering av hvorfor et slikt krav anses som egnet og nødvendig for å sikre at leverandøren kan utføre kontrakten opp mot hvor krevende det er for leverandørene å oppfylle et slikt krav.

Oppdragsgiver må også vurdere hvordan et slikt kvalifikasjonskrav vil påvirke konkurransen.  Leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, skal avvises fra konkurransen. Hvis det er få leverandører som har tredjepartssertifisert miljøledelsessystem, vil oppdragsgiver risikere å motta få tilbud.

Forholdsmessighetsvurderingen innebærer også at oppdragsgiver skal vurdere om man kan oppnå det samme med et mindre inngripende kvalifikasjonskrav. Hvis man heller stiller krav til konkrete miljøledelsesstiltak, vil det i mindre grad begrense konkurransen og det vil også være rettet mer konkret mot oppdragsgivers behov og mål. Miljøledelsestiltak vil ofte kunne dokumenteres med at leverandøren har miljøledelsessystem.

Mer effektivt med konkrete miljøkrav til ytelsen

Når vi skal redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i anskaffelser, jf. anskaffelsesloven § 5, må vi først og fremst stille krav til selve ytelsen. Er det en transporttjeneste må vi stille krav til tjenesten, er det IT-utstyr må vi stille krav til produktene.

Miljøkrav til ytelsen som skal anskaffes vil også bidra til å stimulere til utvikling av grønnere løsninger. Et eksempel kan være ved anskaffelser av møbler. Dersom offentlige oppdragsgivere konsekvent stiller krav til møblenes holdbarhet og mulighet for reparering, kan dette føre til at markedet satser på mer holdbare møbler. Dette er viktig for overgangen til en mer sirkulær økonomi.

I tillegg kan oppdragsgiver stille krav til leverandørens kvalifikasjoner for å sikre at leverandøren kan utføre kontrakten. Forutsatt at kvalifikasjonskravene har tilknytning til og står i forhold til leveransen. Miljøfyrtårn sier i artikkelen at «Med kunnskapen vi besitter i 2022, bør terskelen for å vurdere det som relevant og forholdsmessig å stille miljøkrav, herunder krav om miljøledelsessystem, være lav.»

Dette mener vi må nyanseres noe. Krav om miljøledelsessystem må stilles som kvalifikasjonskrav. Det er ikke noen undergruppe av miljøkrav til ytelsen. Hvordan man stiller miljøkrav til ytelsen og vurderingen av hvilke krav man skal stille til leverandørens kvalifikasjoner for å sikre at denne kan utføre kontraktsforpliktelsene er forskjellig.

Selv der vilkårene for å kunne stille miljøledelsessystem er oppfylt, bør oppdragsgiver vurdere hva som er hensiktsmessig opp mot deres egne miljømål. Konkrete miljøledelsestiltak som støtter direkte opp under oppdragsgivers miljømål kan gi bedre resultat.

Bli den første til å kommentere på "Miljøkrav til selve ytelsen er mest effektivt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.