Mulig å bestille overnatting i israelske bosetninger gjennom statlige avtaler

Anbud365: Mulig å bestille overnatting i israelske bosetninger gjennom statlige avtalerStortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg (t.v.) spurte og digitaliserings- og forvaltningsminisiter Kariann O. Tung svarte – om statlige reisebyråavtaler (foto Berg: Stortinget, foto Tung: Trond A. Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Statens innkjøpssenter har fått en «het potet» i fanget etter å ha fulgt opp sine statlige reisebyråavtaler: Gjennom disse viste det seg mulig å bestille overnatting i de israelske bosetningene. – Dette følges tett opp, konstaterte digitaliserings- og forvaltningsminisiter Kariann O. Tung i et skriftlig svar på spørsmål fra Stortinget. Regjeringen har frarådet norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene. Statsråden understreket at det arbeides for at frarådingen etterleves uten negative konsekvenser for palestinere.

Bakgrunnen for statsrådens svar var et spørsmål fra stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg, der poenget var om regjeringen vil avslutte videreføringen av den statlige reisebyrå-kontrakten fra 2025 ved å utelukke Egencia fra fremtidige anbudskonkurranser.

Det er Statens innkjøpssenter, som er en del av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som inngår og forvalter felles avtaler for statlige virksomheter.

Norsk fraråding

I sitt svar minnet digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung om at regjeringen i lang tid har vært tydelig på at den israelske bosettingspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må opphøre. – Regjeringen besluttet i 2022 å skjerpe skillet mellom produkter produsert i ulovlige israelske bosettinger på okkuperte områder og produkter produsert i Israel, ved å presisere at førstnevnte varer i form av næringsmidler skal merkes. I mars i år besluttet regjeringen å fraråde norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene, slo hun fast.

Det er inngått fellesavtale med Berg-Hansen Reisebureau AS og Egencia Norway AS (Egencia). Avtalene ble inngått i juni 2020 og løper til 12. juni 2025. DFØ planlegger nå prosessen som skal resultere i nye fellesavtale fra juni 2025, ifølge statsrådens skriftlige svar, og:

Ny fellesavtale fra juni 2025

– Anskaffelsen som skal resultere i ny fellesavtale fra juni 2025, forventes kunngjort mot slutten av året. Statens innkjøpssenter har rutiner som bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode. Begge rammeverkene anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

– Gjennom oppfølging av fellesavtalene for reisebyråtjenester er staten kjent med at det er mulig å bestille overnatting i de israelske bosetningene. Dette følges tett opp. Vi arbeider for at den gjeldende frarådingen etterleves, samtidig som det ikke gir negative konsekvenser for palestinere, understreket digitaliserings- og forvaltningsministeren i sitt skriftlige svar til Stortinget.

Bli den første til å kommentere på "Mulig å bestille overnatting i israelske bosetninger gjennom statlige avtaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.