Mye leverandører kan bidra med til bedre anskaffelsesprosesser

Anbud365: Uten kompetanse og kapasitet – ingen gode offentlige anskaffelserStatssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet har vært den drivende, politiske kraften i utviklingen av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Når den fremlegges for Stortinget, må imidlertid statsråden på banen - Stortinget «kjenner» nemlig ingen andre enn statsrådene.

Skriv ut artikkelen

Det er mye leverandørene kan gjøre for å skape bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser. De kan bidra med rådgivning og veiledning i stedet for salg, sette seg godt inn i behovene, ta tidlig kontakt med oppdragsgiverne ved feil eller at det er satt krav som er umulige å oppfylle, heter det i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Departementet vil at oppdragsgivere og leverandører skal lage felles kjøreregler og en felles informasjonsstrategi for spredning av disse kjørereglene.

Når det snakkes om å bedre konkurransene, pekes det først og fremst på oppdragsgiverne. Hva kan oppdragsgiverne bli bedre på? Hvordan kan de organiseres bedre, øke kompetansen osv.? Dette er også naturlig siden det er oppdragsgiverne som er underlagt anskaffelsesregelverket, og som gjennomfører og styrer anskaffelsesprosessene.

Men, skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, det er også mye leverandørene kan gjøre for å skape bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser. Først og fremst gjelder dette i tidlig fase, ved å bruke tid på henvendelser og delta aktivt i dialogmøter som oppdragsgiverne inviterer til. Når oppdragsgiverne presenterer sine utfordringer og behov, kan leverandørene bidra med rådgivning og veiledning i stedet for salg. På den måten kan økt kunnskap hos begge parter om hverandres begrensninger og muligheter, bidra til bedre løsninger.

Leverandøransvar

Departementet mener også at leverandørene også har et ansvar for å sette seg godt inn i behovet til oppdragsgiverne og rammebetingelsene for konkurransen, det vil si regelverk og anskaffelsesdokumentene til de enkelte anskaffelsene. Jo flere tilbud som har med alt og besvarer alt som etterspørres på en god måte, jo raskere og enklere blir den videre prosessen.

Leverandørene bør også ta tidlig kontakt med oppdragsgiverne hvis de ser at det er feil i anskaffelsesdokumentene eller at det er satt krav som er umulige å oppfylle. Det kan potensielt spare prosessene for lange klagerunder eller konflikter rundt kontraktssituasjonen i ettertid, fastslår NFD i stortingsmeldingen.

Felles kjøreregler

Regjeringen vil, heter det, invitere næringslivet og offentlige oppdragsgivere til å gå sammen om å utarbeide felles kjøreregler for hvordan offentlige anskaffelser best kan gjennomføres. Tanken bak tiltaket er å etablere en dialog mellom næringslivet og offentlige oppdragsgivere som skal munne ut i et omforent dokument med kjøreregler som retter seg mot både oppdragsgiverne og leverandørene.

Målet til departementet er at dette vil bidra til økt bevisstgjøring, som igjen vil gi bedre anskaffelser, lavere transaksjonskostnader og senke konfliktnivået. Partene inviteres også til å arbeide med en felles informasjonsstrategi slik at informasjon og kunnskap om kjørereglene blir spredd til leverandørene og oppdragsgiverne som ikke deltar i det konkrete arbeidet med å utarbeide kjørereglene. Målet bør være at alle landets oppdragsgivere, og alle ledd av deres organisasjon, skal være kjent med kjørereglene når de skal gjennomføre en anskaffelse, og alle leverandørene når de skal inngi tilbud.

Bli den første til å kommentere på "Mye leverandører kan bidra med til bedre anskaffelsesprosesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.