Nå kan du snart bli sertifisert som offentlig innkjøper

Anbud365: Difi i høst: Kompetanseløft, lederforankring og kontraktsoppfølgingDifi har bl.a. kastet sine øyne på kontraktsoppfølging. Det er mange eksempler på svak oppfølging av kontrakter. Det synes ikke å være tilstrekkelige incitamenter i kontraktene til at oppdragsgivere alltid får det som er avtalt, ifølge avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi i et eksklusivt intervju med Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Ved å videreutvikle fagplanen som dagens «Innkjøpskortet» bygger på, og utvikle flere fagplaner, kan det dannes en sertifiseringsordning som kan bli en ønsket minimumsstandard. En slik minimumsstandard er etterspurt og finnes ikke per i dag.  Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Det er Difi som har fått jobben, i samarbeid med relevante aktører, med å øke antallet fagplaner. Siktemålet er at det på sikt skal kunne tilbys sertifisert kompetanseheving og kurs i markedet på flere fagområder og nivåer enn i dag.

Arbeidet som Difi skal gjøre, består av:

  • Utarbeidelse av fagplaner som definerer fagområder og angir krav til kompetanse og ferdigheter på ulike nivåer i virksomhetene.
  • Aktiv markedsføring av fagplanene, slik at kurstilbyderne legger denne til grunn for opplæringen som blir tilbudt.

Den planlagte sertifiseringsordningen beskrives i Meld. St. 22 (2018–2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Her heter det bl.a. at Difi, i samarbeid med Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA), NHO og Norsk Test, har arbeidet med å etablere en nasjonal sertifiseringsordning for innkjøpere. Denne sertifiseringsordningen er kalt «Innkjøpskortet» og ble etablert i 2010. Målet med sertifiseringsordningen er å sikre tillit til at innkjøperne i offentlig sektor som er «sertifiserte» skal ha en grunnleggende anskaffelseskompetanse på et gitt nivå.

Fagplan står sentralt

Sentralt i sertifiseringsordningen er, slik NFD beskriver det, en fagplan som beskriver temaene og setter kompetansemål for en spesifikk målgruppe. Fagplanen utvikles og oppdateres av kompetente fagpersoner og er offentlig tilgjengelig slik at alle kan se hvilke krav som stilles for sertifiseringen. For oppdragsgiverne kan fagplanen benyttes som grunnlag for kompetansekartlegging, planmessig kompetansebygging og rekruttering. For den enkelte innkjøper kan fagplanen gi kjennskap til ulike kompetansekrav og gi mulighet for planmessig oppbygging av egen kompetanse. Fagplanene har også en viktig funksjon overfor kursleverandørene ved at den kan være basis for utvikling av kurs tilpasset spesifikke målgrupper og nivåer og gi grunnlag for å markedsføre kursene som sertifiseringskurs.

Sertifiseringsordningen består av to deler, heter det i stortingsmeldingen. Første del er en kartleggingstest til bruk for oppdragsgiverne og skal se på forholdet mellom ønsket og faktisk kompetanse. Resultatet kan virksomheter bruke til målrettet opplæring av ansatte. Virksomhetene velger selv kurstilbyderen som skal levere opplæringen. Andre del av ordningen er en sertifiseringseksamen der kandidatene testes, enten på et eksternt testsenter eller internt i egen bedrift.

Eneste sertifiseringsordning i dag

Det fremgår av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser at «Innkjøpskortet» er den eneste norske offentlige sertifiseringsordningen som finnes på anskaffelsesområdet. Det er imidlertid en utfordring at «Innkjøpskortet» bare har tilbud rettet mot innkjøpere, og ikke for ledere eller andre roller. I tillegg finnes det i dag bare én offentlig fagplan, som gir grunnleggende anskaffelsesfaglig kunnskap. Det er også en utfordring at bruken av fagplanen og testen knyttet til «Innkjøpskortet» ikke brukes i så stort omfang som man kunne ønske.

– Ved å videreutvikle fagplanen som «Innkjøpskortet» bygger på, og utvikle flere fagplaner, kan det dannes en sertifiseringsordning som kan bli en ønsket minimumsstandard, poengterer departementet i meldingen. En slik minimumsstandard er etterspurt og finnes ikke per i dag. Med større bredde og flere nivåer i fagplanene, kan sertifiseringsordningen også få en større legitimitet både blant de som tilbyr kurs i det private markedet og blant de som etterspør slike kurs. Dette kan bidra til å heve status for innkjøpere og bidra til et mer oversiktlig kurs- og sertifiseringstilbud.

Bli den første til å kommentere på "Nå kan du snart bli sertifisert som offentlig innkjøper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.