Nå lages plan for kompetanseløft for å stille gode miljø- og klimakrav

Anbud365: Nå lages plan for kompetanseløft for å stille gode miljø- og klimakravEn engasjert Difi-avdelingsdirektør Dag Strømsnes på dagens kick-off-møte for arbeidet med handlingsplanen for grønne og innovative offentlige anskaffelser. Han kunne fortelle at offentlige anskaffelser står for 16% av alt klimafotavtrykk i Norge. Det er mer enn tilsvarende fra all biltrafikk.

Skriv ut artikkelen

Om ti måneder skal det foreligge et utkast til en handlingsplan for grønne og innovative offentlige anskaffelser. Det offisielle startskuddet for dette prosjektet i regi av Difi ble avfyrt i dag. Formålet er at hver og en offentlig virksomhet skal bli bedre til å stille rette og gode krav til klima og miljø når de kjøper. Offentlige anskaffelser er et kraftfullt virkemiddel i arbeidet med det grønne skiftet. Men først vil Difi ha innspill til handlingsplanen. Av deg. Så snart som mulig.

Mer om Difis arbeid finner du her.

Kick-off-møtet foregikk i Oslo med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i spissen. Det er hans departementet som har ansvaret for arbeidet med handlingsplanen – samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og eventuelt andre berørte departementer, som det heter i brevet fra Elvestuens departement da Difi fikk oppdraget om å utvikle handlingsplanen..

Bakgrunnen for at en slik plan skal utarbeides finnes i stortingsmeldingen om smartere innkjøp, som ble fremlagt og behandlet av Stortinget tidligere i år. Her heter det i kap. 9 “Mer klima- og miljøvennlige anskaffelser” at regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.

Samarbeid med Miljødirektoratet

Handlingsplanen skal utvikles i samarbeide med Miljødirektoratet: – Klima- og miljødepartementet vil samtidig gi Miljødirektoratet i oppdrag å bidra inn i handlingsplanen med klima- og miljøkompetanse som er nødvendig for å identifisere og beskrive viktige miljøutfordringer, miljømål og temaer som blir omfattet av handlingsplanen. Det forutsettes at arbeidet må gjøres i nært samarbeid mellom etatene hvor man må utnytte hverandres respektive kompetanser, og at etatene utnytter kompetansen i relevant virkemiddelapparat knyttet til grønn innovasjon gjennom anskaffelser, skriver Klima- og miljødepartementet til Difi. Også KS er trukket inn i arbeidet.

Noen av de prioriterte områdene som handlingsplanen vil gå inn på er offentlige anskaffelser innen transport, lav- og nullutslippsløsninger, bygg og anlegg, sirkulær økonomi, plast, mat og matsvinn samt miljøgifter.

Kompetanseløft

Kompetanseløftet vil inneholde et nytt støttetilbud på grønne anskaffelser for miljørådgivere ute i regionene, grønt nettverk for statlige virksomheter, verktøy for å prioritere anskaffelser der det er relevant å stille klima- og miljøkrav – og verktøy for å måle og vise effekt av utvalgte anskaffelser. I tillegg kommer en ny og bedre veiledning for hvordan komme i gang.

Klima- og miljødepartementet poengterer i brevet sitt at det er ønskelig at Difi legger opp til innspill fra næringslivet og andre eksterne som ledd i prosessen.  På dagens kick-off-møte opplyste avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi at man sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling planlegger ulike møter omkring i landet.

Målet er at handlingsplanen skal kunne lanseres i løpet av 2020, og statsråd Ola Elvetuen og hans departementet vil at Difi skal være klare med handlingsplanen i utkast 1. oktober 2020.

Økt handlingsevne

Strømsnes påpekte på dagens møte at meningen med handlingsplanen er å bidra til å øke handlingsevnene hos innkjøpere. Det er om lag 3000 offentlige virksomheter her i landet, og hos mange strekker ikke kapasitet, kompetanse eller ressurser til. Heller ikke er lederforankringen som den burde være, overalt. Gjennom sitt arbeid med og oppfølgingen av handlingsplanen vil Difi kunne tilføre innkjøpermiljøene mer kompetanse i å stille gode krav til miljø og klima. Vi har en jobb å gjøre, slo han fast.

På den måten bidrar det offentlige innkjøper-Norge til det grønne skiftet, konstaterte statsråd Elvestuen. De «styrer» utviklingen i store deler av næringslivet når de stiller rette og gode krav. På møtet kom det også frem av resultatene i en undersøkelse (i regi av EY) at næringslivet i bred utstrekning selv ønsker å bli stilt slike krav til.

Bli den første til å kommentere på "Nå lages plan for kompetanseløft for å stille gode miljø- og klimakrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.