Næringsministeren: Bruk mulighetsrommet ved kritiske drivstoffpriser

Anbud365: Næringsministeren Gå i dialog med hverandre ved kritiske drivstoffpriserNæringsminister Jan Chr. Vestre skriver brev til Stortinget og understreker at anskaffelsesregelverket inneholder gode muligheter for offentlige oppdragsgivere til å gjennomføre anskaffelser som legger til rette for fleksibilitet under kontraktsperioden.

Skriv ut artikkelen


Drivstoffprisene gjøres det ikke noe med, de bare stiger og stiger. Leverandører til det offentlige fortviler. Men næringsminister Jan Chr. Vestre har et råd: Dersom oppdragstakere kommer i en krevende situasjon på grunn av eksempelvis høye drivstoffpriser, kan det være i begge parters interesse å gå i dialog om dette. Dette må imidlertid avtalepartene selv ta ansvar for, innenfor gjeldende regelverk. Dette skriver han til Stortinget. Han minner også om at anskaffelsesregelverket åpner for å ta inn endringsklausuler forutsatt at klausulen er med i anskaffelsesdokumentene.

Størrelsen på og økningen i drivstoffprisen er en kilde til utfordringer mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører. Ikke minst Maskinentreprenørenes forbund har vært aktive i å fremheve dette. Flere ganger har drivstoffprisene vært tema i Stortinget, men det virker ikke som regjeringen vil gripe inn.

I et brev til Stortinget minner imidlertid næringsminister Jan Chr. Vestre om en veiledning fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Den handler om hvilket handlingsrom man har i anskaffelsesregelverket for å regulere fremtidige risikoer og utfordringer. Her heter det bl.a.:

Behovsvurderinger

– Oppdragsgiver bør vurdere behovet for nærmere regulering og presisering av konsekvenser av ekstraordinære hendelser i fremtidige kontrakter. God kunnskap om viktige elementer i leveransen og prisdannelsen, ulike innsatsfaktorers betydning, råvarer, transport, valuta osv., kan i denne sammenheng være nyttig for oppdragsgiver. Behovet for omfattende prisregulering i den enkelte kontrakt må vurderes opp mot den regulering som allerede langt på vei ivaretar disse utfordringene i lov og praksis, og ikke minst relatert til det aktuelle marked.

Han påpeker at anskaffelsesregelverket åpner for å ta inn endringsklausuler forutsatt at klausulen er med i anskaffelsesdokumentene. Det skal fremgå klart av endringsklausulen hvilke endringer som kan foretas, i hvilket omfang og på hvilke vilkår. Klausulene må være så tydelige at de relevante endringer i kontrakten kan gjennomføres uten forhandlinger mellom oppdragsgiver og leverandør. Det er videre en forutsetning at endringsklausulen ikke må endre kontraktens overordnede karakter.

Inngåtte avtaler

Det kan også være visse muligheter for endringer i allerede inngåtte kontrakter, poengterer statsråden. Man må imidlertid vurdere den enkelte kontrakt for å se hvilket mulighetsrom det er for å endre kontrakt som følge av høye drivstoffpriser. – Generelt vil jeg, skriver næringsministerens til Stortinget, understreke at når det gjelder inngåtte avtaler mellom det offentlige og private aktører, må det først og fremst være opp til oppdragsgiver og oppdragstaker å sørge for god kontakt seg imellom om eventuelle utfordringer man har knyttet til overholdelsen av avtaler. Begge bør ha felles interesse i dette. Det innebærer også at dersom oppdragstakere kommer i en krevende situasjon på grunn av eksempelvis høye drivstoffpriser, kan det være i begge parters interesse å gå i dialog om dette. Dette må imidlertid avtalepartene selv ta ansvar for, innenfor gjeldende regelverk.

Bli den første til å kommentere på "Næringsministeren: Bruk mulighetsrommet ved kritiske drivstoffpriser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.