Nærmere 250 tilhørere og seere fulgte dagens anskaffelsesseminar

Anbud365: Nærmere 250 tilhørere og seere fulgte dagens anskaffelsesseminarDet var stinn bakke i lokalene til Wikborg Rein da seminaret ble avholdt.

Skriv ut artikkelen

På det meste fulgte nærmere 250 anskaffelsesseminaret som Anbud365 og Wikborg Rein arrangerte i Oslo i formiddag. Seminaret dreide seg om reglene for direkteanskaffelser og for tilskudd – tildeling og vilkår.

Det var stinn bakke i lokalene til Wikborg Rein da seminaret ble avholdt. I tillegg til de som, hadde meldt seg på og møtte opp, fulgte interesserte land og strand med via LIVE streaming. Specialist Counsel Hanne Zimmer, Advokat Kine Neslein og Specialist Counsel Alf Amund Gulsvik – alle fra Wikborg Rein – gav til beste av sine kunnskaper innenfor seminarets tema.

Når det gjaldt direkteanskaffelser ble særlig vekt lagt på enerettsunntaket fra kunngjøringsplikten, i tillegg til tilleggskjøp av varer. Det dreier seg om når bare en bestemt leverandør kan levere, enten det skyldes at konkurranse er umulig av tekniske årsaker eller at leverandøren har en enerett. Det er oppdragsgiveren som har bevisbyrden i slike tilfeller, og her kan dokumentasjon som omfattende markedsundersøkelse være aktuell. Det kan også ha vært tidligere kunngjorte konkurranser uten at det kom flere enn en leverandør.

Tilleggskjøp

Tilleggskjøp av varer kan være aktuelt for å erstatte tidligere leveranser eller en utvidelse av eksisterende leveranser. To alternative vilkår legges til grunne – enten at det er teknisk uforenlig å kjøpe fra andre eller at kravet til effektiv drift og vedlikehold slår gjennom. Tilleggskjøp etter reglene om vesentlig endring, er mulig dersom det foreligger en tydelig og klar endringsklausul i kontrakten, ved uforutsette omstendigheter eller skifte av leverandør på bestemte vilkår – og etter en konkret vurdering ifølge kriterier fra den såkalte Pressetext-avgjørelsen i EU-domstolen.

Å benytte intensjonskunngjøring er viktig for oppdragsgiveren dersom han skal inngå kontrakt uten forutgående kunngjøring, mens kunngjøring av resultatet av konkurransen har betydning for leverandørene.

Tilskudd og støtte

Anskaffelsesreglene gjelder når du inngår en gjensidig bebyrdende kontrakt med en leverandør, men ikke hvis du ensidig finansierer mottakerens initiativ og prosjekter. Da er det snakk om et tilskudd som ikke er omfattet av anskaffelsesregelverket. En konkret vurdering må gjøres i det enkelte tilfelle. I korthet kan tilskudd være når mottakeren beholder stor grad av kontroll over aktiviteten som utføres, mens en anskaffelse innebærer større grad av spesifikasjon og krav til hvilken tjeneste som skal ytes.

Selv om anskaffelsesreglene ikke gjelder kan man sjelden gi tilskudd helt fritt. Det viktigste å vurdere er om tilskuddet utgjør «offentlig støtte» som i                utgangspunktet er forbudt. Det gjelder likevel en rekke unntak fra støtteforbudet som tillater støtte for å fremme viktige samfunnshensyn, for eksempel kultur, samferdsel, miljø og sysselsetting. På seminaret tok Wikborg Rein for seg vilkårene for offentlig støtte, og gav en oversikt over de mest relevante unntakene for offentlige innkjøpere. Likeledes ble de som fulgte seminaret, introdusert til hva som gjelder for tilskudd som ikke oppfyller vilkårene for offentlig støtte.

1 kommentar på "Nærmere 250 tilhørere og seere fulgte dagens anskaffelsesseminar"

  1. Robert Myklebust | 3. november 2017 på 09:37 | Svar

    Er det mulig å få tilgang til videoppptak i av seminaret i etterkant?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*