Når kvalitet er vektet høyt, teller ikke bare ord , men også tegninger

Anbud365: Når kvalitet er vektet høyt, teller ikke bare ord , men også tegningerKommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø kommune, som må ut med om lag fem mill i sakskostnader i til to tilbydere i en sak der retten stanset en kontraktstildeling.

Skriv ut artikkelen

Vinneren av konkurranse sendte inn et løsningsforslag på 10 sider, selv om kommunen hadde bedt om en avgrensning på fire. Men vinneren hadde likevel færre ord enn konkurrentene – resten var tegninger. Og da var spørsmålet om tegninger kunne påvirke konkurransens utfall – spesielt når kvalitet var vektet 70%. Retten svarte ja. Men kan en slik konkurransefordel beregnes? Retten svarte tvilsomt, og slo fast at kommunen her hadde brutt likebehandlingsprinsippet ved å godta sideantall-avviket.

Bakgrunnen for sakene i Nord-Troms og Senja tingrett (22-035510TVI-TNTS/TTRM og 22-036068TVI-TNTS/TTRM) var at saksøkte, Tromsø kommune, skulle ha ny lekeplass. Anskaffelsens verdi var beregnet til 5 mill, og konkurransen ble kunngjort som en åpen konkurranse. Den skulle avgjøres basert på hvilket tilbud som har best forhold mellom pris og kvalitet, der pris er vektet 30% og kvalitet 70%.

Etter at kontrakt ble tildelt, klaget de som var innstilt nr. 2 og nr. på avgjørelsen. Ettersom begrunnelsene var noe ulike, ble det to saker parallelt behandlet av retten. Kravet var at tildelingsbeslutningen skulle settes til side.

Antall sider

Blant de omstridte punktene var kommunens krav til antall side beskrivelsen avløsningen skulle være: Beskrivelse av løsninger med begrunnelse for de valg som er gjort mht. bruk, estetikk, materialvalg (maks. 3 A4-sider), het det i konkurransegrunnlaget.

Retten skriver at den vanskelig kan se det annerledes enn at en normalt forstandig tilbyder ut fra alminnelig språklig forståelse vil oppfatte formuleringene slik at «beskrivelse av løsninger med begrunnelse» skal begrenses til 3 A4-sider. Vinneren hadde imidlertid levert «beskrivelse av løsninger med begrunnelse» på 10 sider, i større format enn A4, hvorav 7 sider med illustrasjoner i kombinasjon med tekst. Dette er et avvik fra konkurransegrunnlagets begrensing på 3 A4-sider, slår retten fast og legger til at vinneren for øvrig unnlatt å levere etterspurte tegninger og snitt, men dette har kommunen vurdert og tatt høyde for.

Færre ord, flere sider

Det forelå m.a.o. et avvik mellom vinnerens tilbud og kravene i konkurransegrunnlaget. Spørsmålet var så hvilken betydning «sidetalls-avviket» hadde. Retten fremhever at selv om det er korrekt at vinnerens tilbud har færre ord, har overskridelsen av sideantallet gitt en økt mulighet til å synliggjøre merverdi og:

– Kvalitet som begrep kan omfatte alt fra eksakte målbare kriterier i den ene enden av skalaen, til fullstendig abstrakte egenskaper i den andre, poengterer tingretten. Stålkvalitet er et eksempel på det ene. Kunstuttrykk er eksempel på det andre.

Kommunen har anført at et skjønnsmessig poengtrekk tilsvarende konkurransefordelen ikke ville ha påvirket resultatet. Retten ser annerledes på dette:

Beregning av konkurransefordel?

– Det er ikke gitt at det er mulig innenfor forsvarlige rammer å beregne konkurransefordelen i dette tilfellet. Det vises til kvalitetskriteriets art og karakter, sett i sammenheng med at tilbudsevalueringen fant sted ved bruk av den beskrevne evalueringsgruppe. Er det for eksempel mulig å ha en fornuftig oppfatning om utfallet av evalueringsgruppens vurdering dersom alle leverandører hadde levert sine tilbud innenfor sidebegrensningen.

Etter rettens syn er det sannsynlig at evalueringen av kvalitetskriteriet har blitt påvirket av hvordan prosjektet er presentert, både visuelt og tekstuelt og ved sammensetning av disse virkemidlene. Etter en samlet vurdering fant retten at det ikke var tvil om at det i denne konkrete anskaffelsen var en konkurransemessig fordel for vinneren å overskride sidetallsbegrensningen. Rettens konklusjon ble dermed at kommunen hadde brutt likebehandlingsprinsippet ved å tillate overskridelsen av sidetallsbegrensningen.

Bli den første til å kommentere på "Når kvalitet er vektet høyt, teller ikke bare ord , men også tegninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.