Ble nektet innsyn i enhetspriser fra 2015, fortsatt fare for å røpe konkurransestrategi

Anbud365: Nektet innsyn i enhetspriser fra 2015, kan fortsatt røpe konkurransestrategiAktører må kunne stole på at forretningshemmeligheter ikke deles ut til konkurrenter dersom de deltar i offentlige anskaffelser av hensyn til tillitt til innkjøpsordningen. Hvis ikke vil ordningen svekkes og det er risiko for at konkurransen om de offentlige kontraktene svekkes, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Skriv ut artikkelen

Selv om det er gått fem år siden enhetsprisene ble inngitt i konkurransene, vil enhetsprisene likevel være egnet til å røpe Ateas prisstrategi for fremtidige konkurranser, og dermed være egnet til å medføre tap eller redusert gevinst for Atea. Dermed foreligger det tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollbare forhold som tilsier at enhetsprisene i Ateas tilbud fra 2015 er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Saken gjelder krav om innsyn i dokument som inneholder priser til Atea i en begrenset anbudskonkurranse i regi av Bodø kommune for snart seks år siden. Det dreide seg om en rammeavtale om kjøp av IKT tjenester for over fem år siden. Ny anbudskonkurranse for IKT-drift i Bodø kommune ble kunngjort i juli i år med frist for levering av tilbud den 31. august. Det er Braathe Gruppen AS som har begjært innsyn. Bodø kommune opplyser at de har mottatt i overkant av 130 innsynskrav fra Braathe Gruppen om dette sakskomplekset.

Hovedregelen om at enhetspris er taushetsbelagt gjelder ikke uten unntak. Også her må det foretas en konkret vurdering av saken, skriver departementet i et brev nylig til Angell Advokatfirma som representerer Braathe Gruppen. Den konkurransemessige betydningen for hemmelighold er størst mens konkurransen pågår, men også hvor det er fare for at konkurransen skal lyses ut på nytt. At konkurransen ble avsluttet for over fem år siden taler derfor for at å gi innsyn i enhetsprisene ikke vil kunne føre til økonomiske tap eller redusert gevinst for Atea.

Prisstrategi og – struktur

Det at det har vært lyst ut en ny konkurranse tilsier at enhetsprisene fra en tidligere konkurranse ikke i samme grad vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for Atea. På den andre siden vil det lyses ut flere IKT-konkurranser innen kort tid hvor det ikke kan utelukkes at flere av de samme deltakerne, blant disse Braathe Gruppen og Atea, vil delta, heter det i brevet. Det er snakk om rammeavtaler på fire år, noe som betyr at denne typen konkurranse lyses ut med jevnt mellomrom. Det er ikke gitt at prisstrategiene i dette markedet endrer seg vesentlig på en tidsperiode på fire år.

Departementet peker på at kontrakten fra 2015 ikke ble ikke signert før halvannet år etter konkurransens utlysning. Dette førte til at de tilbudte modellene var endret, utgått eller ikke lenger fantes i handel. Bodø kommune ba derfor etter kontraktsignering om nye enhetspriser på sammenlignbare og tilgjengelige modeller, med forutsetning av at de fulgte samme prisstruktur som Ateas tilbud til rammeavtalen. Innsyn i enhetsprisen vil derfor kunne være egnet til å avsløre prisstrukturen Atea benyttet i konkurransen.

Tap eller redusert gevinst

Selv tidligere inngitte enhetspriser som ikke er gjeldende lenger, vil være særlig skadelig for en konkurrent som kjenner prisutviklingen i markedet fra 2015. Denne informasjonen kan da samlet sett brukes som konkurransefordel i de neste offentlige konkurransene, slår departementet fast i brevet. Dette taler for at enhetsprisene vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for Atea ettersom de kan avsløre rabatter og hvordan tilbudet er satt sammen, og følgelig ha betydning ved senere konkurranser.

Et annet moment som taler for at enhetsprisene fra 2015 enda vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for Atea, er at store deler av tilbudet allerede er blitt offentliggjort, fremholder departementet. Sammenstillingen av opplysninger fra ulike kilder kan gjøre det lettere for konkurrentene å finne ut hvordan Atea beregner fortjeneste og priser ved å få innsyn i enhetsprisene dersom de også har tilgang til andre deler av tilbudet som ble inngitt i 2015. Det vil med andre ord være risiko for å avsløre forretningshemmeligheter ved å gi opplysninger som i sammenheng gir forretningssensitiv informasjon. Basert på opplysningene fremstår det derfor for departementet som at innsyn i enhetsprisene vil kunne gjøre Ateas konkurrenter kjent med hvordan de priser produkter, og dermed kunne bruke disse opplysningene til å prise sine tilbud i fremtiden. Dette kan være egnet til å medføre tap og redusert gevinst for Atea.

Tillit til innkjøpsordningen

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet vil også antall aktører være et moment av relevans i denne vurderingen. Det deltar gjerne mellom to og fem leverandører i disse konkurransene. Lokalt (Atea Region Nord) møter Atea Braathe Gruppen som konkurrent i både små og store konkurranser innenfor områdene produktsalg, konsulent- og driftstjenester. Det legges til grunn at de i fremtiden også kommer til å være sentrale konkurrenter. Dette taler for at det er snakk om et lokalt marked med flere av de samme leverandørene. Gitt det begrensede antallet leverandører innenfor dette markedet, bør det etter departementets vurdering utvises tilbakeholdenhet mot å utlevere enhetsprisene. Aktører må kunne stole på at forretningshemmeligheter ikke deles ut til konkurrenter dersom de deltar i offentlige anskaffelser av hensyn til tillitt til innkjøpsordningen. Hvis ikke vil ordningen svekkes og det er risiko for at konkurransen om de offentlige kontraktene svekkes.

Bli den første til å kommentere på "Ble nektet innsyn i enhetspriser fra 2015, fortsatt fare for å røpe konkurransestrategi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.