• Leverandører
  •  

NHO må ta inn over seg Stortingets klare ønske for de ideelle

Anbud365: NHO må ta inn over seg Stortingets klare ønske for de ideelle– Vårt fokus er at vi ønsker å tilrettelegge for ideelle aktører – og sikre at de også i fremtiden skal kunne levere trygge og gode helse- og omsorgstjenester til offentlig sektor, sier stortingsrepresentant Odd Omland, som var saksordfører for den nye loven om offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Stortingets klare ønske er at handlingsrommet i regelverket blir ivaretatt for å kunne legge spesielt til rette for ideelle aktører. NHO må ta inn over seg at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at vi søke å finne løsninger på dette området.  Det sier stortingsrepresentant Odd Omland til Anbud365.

Odd Omland (a) var saksordfører i Stortinget for loven om offentlige anskaffelser. I lys av sommerens felttog fra bl.a. NHO har Anbud365 stilt han noen spørsmål for å avklare hva som er hans og Stortingets intensjoner i forbindelse med de ideelles plass. På NHOs nettsider heter det bl.a.:

«- Innenfor helse- og sosialtjenester er det behov for mangfold på markedet. Derfor er det viktig at dette markedet ikke reserveres for bestemte aktører.

– Det blir ikke mere lovlig å reservere kontrakter for ideelle aktører om det blir utarbeidet flere juridiske utredninger. Dette er å kaste bort skattebetalernes penger.

– Både Forenklingsutvalget som var spekket med jurister og juridiske utredninger har konkludert med at man ikke kan reservere kontrakter for ideelle aktører etter det nye EU/EØS-regelverket. Å utarbeide nye samarbeidsmodeller for å benytte seg av utvidet egenregi er ingen farbar vei å gå, nettopp fordi ideelle aktører ikke kan sidestilles med det offentliges egne interne ressurser. Det er krystallklart at det i regelverket ikke åpnes for en generelt unntak for ideelle.»

–Er det viktig at markedet ikke reserveres for bestemte aktører?

– Vårt fokus er at vi ønsker å tilrettelegge for ideelle aktører – og sikre at de også i fremtiden skal kunne levere trygge og gode helse- og omsorgstjenester til offentlig sektor, sier stortingsrepresentant Omland.

– Er den omtalte utredningen å kaste bort skattebetalernes penger?

Nei, fremholder Omland, det er vi ikke enige i. Det er ikke enighet om hva som er handlingsrommet iht  EØS-regelverket. Her mener vi at NHO legger seg på en alt for streng linje.  Min mening er at vi må gjøre det vi kan for å sikre handlingsrommet for å ivareta de ideelle.  NHO må ta inn over seg at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at vi søke å finne løsninger på dette området.

– Ingen farbar vei å bruke utvidet egenregi (samarbeidsmodell)?

– Dette har Stortinget bedt Regjeringen om å utrede, poengterer saksordføreren, og det forventer vi i at de raskt kommer i gang med.  Fra Arbeiderpartiets side synes vi det er interessant det som blir gjort i Danmark.

– Regelverket åpner ikke for generelt unntak for ideelle. Jurister og juridiske utredninger har konkludert med at det nye EU/EØS–regelverket ikke tillater noe slik?

Omland: – Vi er klar over at det nye EU-regelverket innebærer at vi ikke kan videreføre praksisen med å forbeholde kontrakter til ideelle aktører, slik vi har gjort tidligere.   Men direktivet har en generell reservasjonsregel for helse- og sosialfeltet, med egne vilkår.   EU-domstolen har også åpnet for direkteanskaffelser dersom dette er samfunnsmessig hensiktsmessig.   Stortingets klare ønske er at handlingsrommet i regelverket blir ivaretatt for å kunne legge spesielt til rette for ideelle aktører.  Dette forventer vi at regjeringen følger opp.

Be the first to comment

on "NHO må ta inn over seg Stortingets klare ønske for de ideelle"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*