NHO med et titalls krav for bedre SMB-tilgang til offentlige anskaffelser

Anbud365: NHO med et titalls krav for bedre SMB-tilgang til offentlige anskaffelserEn uheldig virkning av et arbeid med gode intensjoner er at det utvikles ulike kommunale innkjøpsregimer i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For bedrifter som opererer på tvers av kommunegrenser og i ulike markeder vil det bli kostnadskrevende å sette seg inn i de ulike særkommunale seriøsitetsbestemmelsene som til enhver tid skal oppfylles, påpeker NHO i et SMB-innspill til regjeringen. Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO på bildet (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Et titalls konkrete krav knyttet til offentlige anskaffelser er blant NHOs bidrag når næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal utarbeide regjeringens strategi for sin SMB-satsing. Blant innspillene: Enkel kunngjøringsplikt under den nasjonale terskelverdien ned til 100 000, bedre oppfølging av plikten til å begrunne når kontrakter ikke deles opp, og heldigitalisering av offentlige anskaffelser innen 2025. Måltall for konkurranseutsetting og bedre statistikk er også med.

NHO leverte nylig sine innspill – «Hverdagen må forenkles» – til regjeringens planlagte SMB-strategi. Flere tiltak som gjelder små og mellomstores muligheter til å delta i offentlige anbudskonkurranser var med blant innspillene, bl.a. disse:

  • Innføre måltall for konkurranseutsetting i hhv. kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor.
  • Statistikkgrunnlaget for offentlige anskaffelser generelt, og SMBs deltakelse spesielt, må forbedres
  • Gi mindre bedrifter bedre markedsadgang til det offentlige markedet gjennom innføring av en enkel kunngjøringsplikt på Doffin for anskaffelser under terskelverdi og over 100 000 kr, og dele opp kontraktene der det er mulig
  • Full fremdrift i arbeidet med å heldigitalisere offentlige anskaffelser slik at dette er etablert senest 2025
  • Kvalifikasjonskrav i anskaffelser må utformes slik at de ikke unødig utelukker gründere og nystartede bedrifter
  • Oppdragsgiver skal ha plikt til å vurdere om kontrakter bør deles opp slik at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurransen. Plikten til å begrunne hvorfor kontrakter ikke deles opp må følges bedre opp
  • Det må utarbeides innkjøpsmal som sikrer deltakelse fra små og mellomstore bedrifter i rammeavtaler
  • Videreføre og skalere opp leverandørutviklingsprogrammet (LUP) slik at programmet får bedre geografisk dekning i hele landet
  • Stimulere små og mellomstore bedrifter til å delta i markedsdialog med offentlige innkjøpere
  • Tilgang på sanntidsinformasjon for offentlige innkjøpere gjør det enklere å være seriøs

Felles kunngjøringsbase

NHO har lagt merke til at flere oppdragsgivere ønsker å benytte mindre og lokale leverandører, men når ikke alltid frem til disse. Flere oppdragsgivere har i den senere tid kunngjort mindre kontrakter på egne hjemmesider. NHOs innspill til forenkling er at en felles kunngjøringsbase både vil nå frem til alle bedrifter som ønsker å delta i konkurransen, og samtidig, gjør det enklere for oppdragsgivere som følger regelverket under terskelverdien, utarbeider oppdragsbeskrivelse og kontakter tre bedrifter.

Nasjonal kunngjøring er både enklere enn ringerunder og etablering av egne hjemmesider.

I enkelte andre land har myndighetene innført et mål om at en viss andel offentlige kontrakter skal gå til små og mellomstore bedrifter, f.eks. har USA et mål om at 25% av de offentlige kontraktene skal inngås med små og mellomstore bedrifter og Storbritannia 33% innen 2020.

Ulike innkjøpsregimer

I arbeidet med å begrense de useriøse og kriminelle bedriftene innføres det stadig nye detaljreguleringer om seriøsitetskrav. Det er viktig, men reguleringene må ikke være flere enn nødvendig for å oppnå dette formålet, konstaterer NHO. En uheldig virkning av et arbeid med gode intensjoner er at det utvikles ulike kommunale innkjøpsregimer. For bedrifter som opererer på tvers av kommunegrenser og i ulike markeder vil det bli kostnadskrevende å sette seg inn i de ulike særkommunale seriøsitetsbestemmelsene som til enhver tid skal oppfylles. Faren for å gjøre feil øker, og på sikt vil det kunne gi mindre mangfold av leverandører og utilstrekkelig konkurranse i markedet. Det øker faren for at de seriøse aktørene gir opp det offentlige markedet og prioriterer å levere til privatmarkedet i stedet.

Bli den første til å kommentere på "NHO med et titalls krav for bedre SMB-tilgang til offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.