NHO: Næringsvirksomhet må skilles ut; KS: Kommunene må bestemme selv

Anbud 365: NHO-næringsvirksomhet må skilles ut, KS Kommunene må bestemme selvSå vel KS som NHO er kommet med sine første reaksjoner på rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på ulike spørsmål knyttet til like konkurransevilkår. På bildet Gunn Marit Helgesen (t.v.), styreleder i KS, og adm. dir i NHO Kristin Skogen Lund.

Skriv ut artikkelen

Kommune-Norge må selv få bestemme sin organisasjonsform, ifølge KS – kommunesektorens interesseorganisasjon. NHO mener på sin side at det offentlige må skille ut sin næringsvirksomhet i egne foretak. Dette fremgår av de to mektige organisasjonenes første runde med kommentarer til rapporten fra en arbeidsgruppe som har sett på spørsmål knyttet til like konkurransevilkår mellom offentlige og det private i kommersiell markeder.

NHO mener at det offentlige må skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper når de konkurrerer med private. – Målet må være at private og offentlige bedrifter kan konkurrere på like vilkår. Vi reduserer problemene med offentlig støtte hvis det offentlige skiller ut næringsvirksomhet i egne foretak, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO, som understreker at det bør være unntak fra dette hvis utskilling blir uforholdsmessig.

Næringsvirksomhet i det offentlige betaler ikke skatt, og de har derfor lavere kostnader enn private bedrifter. Offentlige virksomheter kan heller ikke gå konkurs, og dermed kan de få bedre vilkår hos leverandører, for eksempel lån med lavere rente, enn det private ville fått.

ESA, som overvåker Norges etterlevelse av EØS-avtalen, har foreløpig konkludert med at disse ordningene kan være i strid med forbudet i EØS-avtalen mot offentlig støtte. En arbeidsgruppe har drøftet ordningene i en rapport som nylig ble fremlagt.

KS

KS’ medlem i arbeidsgruppen har tatt dissens på noen områder for kommunesektoren. – Jeg er redd for at flere av forslagene fra arbeidsgruppens flertall vil gå utover mindre lokale aktiviteter i kommunene, sier Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat i KS og representant i arbeidsgruppen. Et krav om for eksempel markedsmessig avkastning eller skatteplikt på helt små eller ubetydelige aktiviteter kan trolig innebære at den lokale svømmehallen eller kinoen må legge ned fordi tilbudet blir for dyrt for innbyggerne.

Arbeidsgruppens flertall, inkludert KS’ representant, anser at en løsning basert på separate regnskaper og skatteplikt vil være tilstrekkelig til å avhjelpe støtteproblematikk knyttet til skattefritak, gitt forutsetningen om at dette representerer støtte. Arbeidsgruppen har videre konkludert med at det ikke foreligger en plikt til utskilling etter EØS-avtalen. En samlet arbeidsgruppe mener at konkursimmunitet ikke er i strid med EØS-avtalen så lenge det såkalte markedsinvestorprinsippet overholdes. Det betyr at når det offentlige leverer tjenester i markedet, så må det handle på samme måte som en sammenlignbar, rasjonell og profittorientert privat aktør ville ha gjort under lignende omstendigheter.

Kommunene må bestemme

Det er viktig, fremholder KS i en uttalelse til gruppens rapport, at kommuner og fylkeskommuner har rett til å bestemme hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig ut fra behovet for eierskapsstyring og kontroll, sektorpolitiske målsetninger og effektivitetsbetraktinger.

KS har besluttet å bestille en FoU-rapport for å blant annet vurdere hvilke konsekvenser arbeidsgruppens forslag vil ha for kommunesektoren – samlet og sektorvis. FoU-rapporten vil også se på hvilke konsekvenser arbeidsgruppens forslag vil kunne ha for kommunenes tjenestetilbud til innbyggerne.

Bli den første til å kommentere på "NHO: Næringsvirksomhet må skilles ut; KS: Kommunene må bestemme selv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.