NHO: Sats på innkjøpskompetanse og leverandørutvikling

Anbud365: NHO: Sats på innkjøpskompetanse og leverandørutviklingNHO, her ved sin president, Tore Ulstein, har lansert et innovasjonspolitisk dokument, "Næringslivet former fremtiden" (foto: Martin Slottemo Lyngstad).

Skriv ut artikkelen

Norge må bli et ledende land når det gjelder innovative offentlige anskaffelser, mener NHO. Skal vi nå dette målet, må det treffes tiltak knyttet til forbedring av innkjøpskompetanse og leverandørutvikling. Likeledes må det innføres ordninger som fremmer risikovilje hos innkjøpere og leverandører. Dette gjelder både for statlige og kommunale virksomheter.

Dette går fram av NHOs innovasjonspolitiske dokument, «Næringslivet former fremtiden», som nylig ble lansert. Offentlige anskaffelser fått betydelig plass i dokumentet. En forsvinnende liten andel av alle milliardene til offentlige anskaffelser brukes bevisst til å fremme forskning og innovasjon i næringslivet. Her mener NHO det ligger det et uutnyttet potensial.

Blant forslagene fra NHO er at det etableres en søknadsbasert tilskuddsordning som avlaster offentlige virksomheter som ønsker å foreta særlig krevende innovative innkjøp. Ordningen kan innføres som en prøveordning rettet mot spesielle utfordringer, som for eksempel klima og helse- og omsorg.

Små, nyetablerte bedrifter

Nyetablerte bedrifter og gründere har i dag, heter det, vanskelig for å komme inn på det offentlige markedet. Det skyldes blant annet at det stilles for høye krav til dokumentasjon av finansiell og økonomisk stilling, til tekniske og faglige kvalifikasjoner (for eksempel erfaring) og fordi kontraktene ofte er for store. Derfor, foreslår NHO, bør det etableres arenaer som kobler gründere med etablerte selskaper. Offentlig sektor bør åpne for at gründere får pilotere sine prosjekter i mindre skala for å skaffe seg erfaring og nødvendige referanser fra offentlige oppdrag.

Det tas også til orde for en lavere nasjonal terskelverdi for små bedrifters tilgang til markedet. Kontraktene bør deles opp i mindre enheter, slik at små bedrifter kan konkurrere om kontraktene. Kontraktene bør utformes som funksjonsbeskrivelser for å gi økt insentiv til innovasjon. Detaljerte kravspesifikasjoner gir ofte repetisjon av tidligere kjøp, ikke innovative løsninger.

Leverandørutvikling

NHO foreslår dessuten at Nasjonalt program for leverandørutvikling må videreføres  i hele programperioden, det vil si ut 2019. Man bør også, heter det, finne ut hvordan ønskede innovative effekter i offentlige anskaffelser kan stimuleres etter programperiodens slutt. NHO er blant virksomhetene som i dag har ansvaret for dette programmet.

Anskaffelsesakademiet

Skal offentlige innkjøpere lykkes med det gode innkjøp, trengs kompetanse. For samfunnet som helhet vil økt innkjøpskompetanse gi betydelige besparelser i form av mer effektive innkjøp, færre avlysninger og bedre behovsdekning. NHO foreslår at et slikt kompetanseløft organiseres i Anskaffelsesakademiet, og at det bør bevilges 10 millioner kroner til å gjennomføre kompetansehevende tiltak i akademiet.

Bli den første til å kommentere på "NHO: Sats på innkjøpskompetanse og leverandørutvikling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.