NHO vil ha lovbestemt «anbudsplikt» for kommuner og fylkeskommuner

Anbud365: NHO vil ha lovbestemt «anbudsplikt» for kommuner og fylkeskommunerNHO, her ved adm. dir. Kristin Skogen Lund, foreslår at kommunale monopolselskap og konkurranseutsatt virksomhet ikke kan være organisert innen samme konsern eller foretak, og heller ikke ha eiendeler i hverandre.

Skriv ut artikkelen

– Kommuneloven bør inneholde en plikt for kommuner og fylkeskommuner til å undersøke hva markedet kan tilby før kommunen utfører oppgaver i egenregi, fremholder NHO, som anbefaler at det innføres slik “anbudsplikt” i ny kommunelov.  Dette fremgår av organisasjonens høringsuttalelse til lovforslaget.

Kommunelovutvalget under ledelse av Oddvar Flæte avgav tidligere i år sin innstilling, NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Blant annet foreslås det å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har lagt vekt på å gjøre loven enkel og tilgjengelig.

I sin høringsuttalelse til innstillingen poengterer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at kommunal aktivitet som konkurrerer med privat næringsliv må skje på like vilkår. NHO mener dette må være en rød tråd i ny kommunelov. Høringssvaret støttes også av NHO–landsforeningene Norsk Industri, NHO Service, Abelia og NHO Sjøfart, heter det.

Like vilkår må gjelde

NHO mener kommuneloven bør inneholde bestemmelser som bidrar til effektive kommuner og fylkeskommuner. Loven må sikre at kommuner som velger å gå i konkurranse med private bedrifter, ikke tar økonomisk risiko som kan gi kommunene økonomiske vanskeligheter. Likeledes må det gjelde like vilkår mellom foretak i samme marked, uavhengig av kommunalt eller privat eierskap. Det må, mener NHO, komme klarere frem at ett av formålene med loven er å legge til rette for et velfungerende næringsliv.

NHO peker på at flere kommuner investerer i avfalls- og gjenvinningsanlegg som langt overstiger kapasiteten kommunene trenger for å oppfylle sine lovpålagte forpliktelser til å samle inn og behandle kommunens husholdningsavfall. Restkapasiteten i disse anleggene benyttes gjerne til å konkurrere med private gjenvinningsbedrifter om håndtering av næringsavfall. Etter NHOs syn vil investeringer som innebærer at kommunen går i forretningsmessig konkurranse med private virksomheter, alltid innebære en vesentlig økonomisk risiko for kommunen. Dette bør også presiseres i lovens forarbeider.

Kommunale monopolselskap og konkurranseutsatt virksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak for like konkurransevilkår mellom private og offentlige aktører. Arbeidsgruppen har frist til å levere sin innstilling 1/1-2018. NHO mener imidlertid spørsmålet om forholdet til EUs statsstøtteregler også er relevant for arbeidet med å utarbeide endelig forslag til ny kommunelov. For å hindre risiko for ulovlig statsstøtte anbefaler NHO at departementet allerede nå foreslår et krav i kommuneloven til at kommunale monopolselskap og konkurranseutsatt virksomhet ikke kan være organisert innen samme konsern eller foretak, og heller ikke ha eiendeler i hverandre. Dette vil bidra til at risiko for statsstøtte unngås og sikre like konkurransevilkår uavhengig av om et foretak har kommunalt/fylkeskommunalt eller privat eierskap, slik NHO ser det.

Bli den første til å kommentere på "NHO vil ha lovbestemt «anbudsplikt» for kommuner og fylkeskommuner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.