Ikke nok å vise til at det var noen «plusser og minuser» ved tilbyderen

Anbud365: Ikke nok å vise til at det var noen «plusser og minuser» ved tilbyderenDet foreligger brudd på kravet til etterprøvbarhet ved poengfastsettelsen av klagers tilbud, skriver Kofa i en klagesak mot Skifte Eiendom, som er et forretningsområde i Forsvarsbygg. På bildet, direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen.

Skriv ut artikkelen

For at en referanse lovlig skal kunne vektlegges i tildelingsomgangen, må det foreligge forhold som kan ha innvirkning på kvaliteten av det som skal anskaffes, understreker Kofa i en klagesak. Det er ikke nok å vise til at det var noen «plusser og minuser» ved tilbyderen eller at det “hadde vært noen økonomiske diskusjoner som til slutt hadde løst seg uten å gå rettens vei”.

Kofa-saken (2016/195) gjaldt en åpen anbudskonkurranse i april i fjor i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom. Noen bygninger i Målselv kommune skulle rives. Fire leverandørene leverte tilbud og en av dem som ikke fikk kontrakt, klaget til Kofa. Klagen inneholdt en rekke punkter, men oppdragsgiver fikk Kofas medhold helt frem til det ble snakk om forhold knyttet til håndteringen av de to eksterne referansenes votum.

Når det gjelder den ene eksterne referansens vurdering av klageren, påpeker klageren at det ikke var grunnlag for bare å gi 7-8 poeng av 10 mulige. Av evalueringsdokumentene fremgår det at referansen “i hovedsak” var godt fornøyd med klageren og ikke hadde noe problem med å anbefale selskapet. Det var imidlertid noen “plusser og minuser” med selskapet. Kofa:

Ikke tilstrekkelig

– Det fremgår imidlertid ikke av evalueringsdokumentene hvilke konkrete forhold som ble vektlagt i referansens vurdering. For at en referanse lovlig skal kunne vektlegges i tildelingsomgangen, må det foreligge forhold som kan ha innvirkning på kvaliteten av det som skal anskaffes. Teksten i evalueringsdokumentet gjør det ikke mulig å etterprøve om det foreligger slike forhold som nevnt. Det er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig at det angis at det er noen “minuser” med selskapet.

Dette betød at det forelå brudd på kravet til etterprøvbarhet ved poengfastsettelsen av klagers tilbud for denne referansen. Klagenemnda bemerket også at Forsvarsbygg Skifte Eiendom ikke hadde dokumentert at det var gitt referansene like retningslinjer om hva som skulle tillegges vekt ved bruk av poengskalaen, noe som kunne medføre at referansepersonene gav poeng basert på ulike forutsetninger.

Utenfor tildelingskriteriet?

Klager hevdet dessuten at den andre referansen hadde vektlagt “økonomiske diskusjoner”. Det mente han var forhold som ligger utenfor tildelingskriteriet. Av evalueringsdokumentene fremgår det at referansen “i hovedsak” var godt fornøyd med klager og at klager fikk jobben gjort. Referansen nevnte bl.a. også at det “hadde vært noen økonomiske diskusjoner som til slutt hadde løst seg uten å gå rettens vei”.

– Det fremgår heller ikke her i tilstrekkelig grad av evalueringsdokumentene hvilke konkrete forhold som kan ha innvirkning på kvaliteten på det som skal anskaffes, og som har medført at klager i dette tilfellet fikk 7-8 poeng, skriver Kofa. Det er heller ikke mulig å etterprøve om det referansen sier om forholdet mellom klager og AF Decom (en annen tilbyder, red.anm.) er relatert til forhold som kan ha innvirkning på kvaliteten av det som skal anskaffes. Den aktuelle referansen ble for øvrig heller ikke benyttet ved evalueringen av sistnevnte tilbyder.

Også her foreslå det brudd på kravet til etterprøvbarhet ved poengfastsettelsen av klagers tilbud for denne referansen. Samme regelbrudd gjelder også et annet forhold, legger Kofa til: Det for øvrig er uklart om referansen faktisk la vekt på de “økonomiske” diskusjonene som ble nevnt i sin vurdering av hvilke poeng som skulle gis klager, og i så fall om dette hadde blitt vurdert som positivt eller negativt fra referansens side.

Bli den første til å kommentere på "Ikke nok å vise til at det var noen «plusser og minuser» ved tilbyderen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.