Nøkkelinfo et tastetrykk unna, men skulle vært med i kunngjøringen

Anbud365: Nøkkelinfo et tastetrykk unna, men skulle vært med i kunngjøringenI en nylig avgjørelse skriver danske Klagenævnet for Udbud noe om hvorfor nøkkelopplysninger må stå i kunngjøringen, selv om de samme opplysningene – i en elektronisk tidsalder – bare er et tastetrykk unna.

Skriv ut artikkelen

Poenget med en kunngjøring er å gi interesserte en ensartet, enkel, overskuelig og lett tilgjengelig over anskaffelsen, slik at man uten mye ressurser kan danne seg en oversikt over om man skal være med eller ei. Det skriver Klagenævnet for Udbud i en avgjørelse, der viktige opplysninger bare var et tastetrykk unna, men ikke med i kunngjøringen. Der sto det et tomt felt og gapte.

Saken for Klagenævnet for Udbud (J.nr. 18/02062) gjaldt en av flere rammeavtaler som en dansk kommune hadde kunngjort. Prosedyren var begrenset anbudskonkurranse, der åtte av 18 som anmodet om det, ble prekvalifisert. En av de som ikke ble prekvalifisert, klaget. Kommunen hadde ikke, het det i klagen, anført i kunngjøringen hvilke objektive og ikke-diskriminerende kriterier som skulle tillegges vekt i forbindelse med utvelgelsen av de prekvalifiserte. Kriteriene fantes imidlertid i konkurransegrunnlagets prekvalifiseringsvilkår, som ble offentliggjort samtidig.

Ifølge kommunen var det aktuelle feltet i kunngjøringen ved en feil ikke fylt ut. Men det var henvist til – lenket til – de aktuelle kriteriene i konkurransegrunnlaget, som ble publisert samtidig med kunngjøringen. Ikke på noe tidspunkt, hevdet kommunen, var det uklart for noen hvilke kriterier som gjaldt.

Lovgivningens krav

Klagenævnet for Udbud viser så vel til nasjonal lovgivning som EU-direktivet av 2014. Av dette fremgår det hva en kunngjøring skal inneholde. Blant opplysningene er – i en begrenset anbudskonkurranse – de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som skal benyttes ved utvelgelse av det minste antallet søkere som vil bli oppfordret til å komme med tilbud.

Formålet med plikten til å offentliggjøre en kunngjøring, fremholder Klagenævnet for Udbud, antas å være å gi mulige søkere eller tilbydere grunnlag for å vurdere hvorvidt det er relevant for dem å bruke ressurser på å lage en søknad. Bruken av en kunngjøring innebærer således at en lang rekke grunnleggende opplysninger om anskaffelsen stilles til rådighet på en ensartet, enkel, overskuelig og lett tilgjengelig måte, slik at virksomhetene har mulighet uten uforholdsmessig bruk av ressurser løpende å holde seg orientert om og overveie å delta i de anskaffelsene som måtte være relevante for dem.

Elektronisk

Heller ikke det faktum at konkurransegrunnlaget skal stilles fritt til rådighet elektronisk fra datoen for offentliggjørelsen av kunngjøringen, endrer dette, understreker det danske klageorganet.

Resultatet var ikke bare at prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet var overtrådt.  I tillegg slo Klagenævnet fast at kommunen ikke lovlig kunne bruke utvelgelseskriteriene som fantes i konkurransegrunnlaget fordi de ikke var oppført i kunngjøringen. Av dette følger at prekvalifikasjonen heller ikke kunne være lovlig, og Klagenævnet annullerte dermed denne beslutningen.

Bli den første til å kommentere på "Nøkkelinfo et tastetrykk unna, men skulle vært med i kunngjøringen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.