Norad ut mot anskaffelses-forslag – har uoversiktlige konsekvenser

Anbud365: Anskaffelsesutvalget: Fraråder sterkt øremerking av lokale leverandørerAnskaffelsesutvalget mener at oppdragsgivers begrunnelse for ikke å dele opp en kontrakt kan eller bør kunne påklages av en leverandør. På bildet, utvalgets leder, professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Skriv ut artikkelen

I Norad er praksis at hver enhet som skal gjøre en anskaffelse, kan velge å la leverandører fra såkalte tredjeland – land Norge ikke har «innkjøpsavtaler» med – være med i sine konkurranser. Det foreslår Anskaffelsesutvalget å sette en stopper for, noe Norad liker svært dårlig. Utvalgtes forslag har uoversiktlige konsekvenser og kan bli et hinder for Norad, heter det. Riktignok foreslås en dispensasjonsadgang – uten at Norad kan se for seg hvordan den skal virke.

På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Direktoratet for Utviklingssamarbeid (Norad) vesentlige deler av Norges bistandsbudsjett. I sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning tar Norad for seg lovforslagets §1-5(2). Det dreier seg om at leverandører fra andre land enn EØS-området, de som er tilsluttet WTO-avtalen (GPA) om offentlige innkjøp eller andre bilaterale avtaler som dekker offentlige innkjøp, ikke kan delta i konkurranser – uten godkjenning fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Færre tilbud og leverandører

Dette har, heter det, uoversiktlige konsekvenser for Norad og kan bli et hinder i deres arbeid. Praksis i dag er at den enkelte anskaffende enhet selv kan velge å la såkalte avtaleløse leverandører delta i konkurranser. Norad kjøper tjenester i et globalt marked, og den begrensningen det legges opp til, vil kunne medføre færre tilbud og leverandører i deres konkurranser – som igjen kan medføre svekket kvalitet i leveranser.

– Vi bør beholde anledningen til selv å vurdere om vi skal la leverandører fra land utenfor EØS og GPA-området delta i våre konkurranser. Det samme gjelder for GPA-land i konkurranser under GPA-terskelverdi, 1,4 millioner eks. mva. Vi har internasjonale anskaffelser også under GPA-terskelverdi, noe som vil gjøre at leverandører fra land som USA, Canada med flere ikke vil kunne levere tilbud i disse konkurransene, fremholder Norad i deres høringssvar.

Dispensasjonsordning

Utvalget foreslår at det skal være en dispensasjonsordning. Norads ønske er at Anskaffelsesutvalget hadde kommet med en konkret beskrivelse av hvordan en slik dispensasjonsordning bør utformes. Det er også uklart på hvilket grunnlag det skal kunne gis dispensasjon, og flere spørsmål melder seg: Kan Norad som etat få et generelt unntak, eller vil det gjelde for hver enkelt anskaffelse? Hvordan tenkes hjemmelen for å gi dispensasjon?

Argumentene i utvalgets utredning for å utelukke leverandører fra avtaleløse land fra konkurranser i norsk offentlig sektor, fremstår som tekniske og mer av handelspolitisk karakter. Det vises særlig til EUs forordning 2022/1031, hvor EU skal gå langt i å stenge offentlig sektor fra leverandører fra landene utenfor fellesmarkedet og GPA. Men, som utvalget selv sier, er dette et handelspolitisk tiltak fra EU, poengterer Norad, og Norge kan velge en annen tilnærming, da EØS-avtalen ikke omfatter handelspolitikk.

Svekker norsk posisjon?

Anskaffelsesutvalget skriver at dagens praksis kan svekke Norges posisjon i internasjonale handelsforhandlinger, fortsetter Norad, som ser sine konsulentoppdrag som eksempler som ikke påvirker Norges forhandlingsposisjon i internasjonale forhandlinger. Om det ikke blir anledning til selv å vurdere om leverandører fra land utenfor EØS og GPA kan delta i Norads konkurranser, illustrerer disse i det minste behovet for en god dispensasjonsordning, understrekes det i høringssvaret.

Bli den første til å kommentere på "Norad ut mot anskaffelses-forslag – har uoversiktlige konsekvenser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.