Norge i disputt om vekting av underkriterier skal kunngjøres

Anbud365: Norge i disputt om vekting av underkriterier skal kunngjøresStatsråd Monica Mælands departementet, Nærings- og fiskeridepartementet, ber EFTAs overvåkingsorgan vurdere klagesaken en gang til.

Skriv ut artikkelen

Spørsmålet om vekting av underkriterier skal fremgå av kunngjøring er tema for en disputt mellom Norge og EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Ja, sier sistnevnte, nei, sier den norske regjeringen i sitt svar. Nå venter sistnevnte på overvåkingsorganets neste trekk. Holder ESA på sitt, kan saken havne i EFTA–domstolen til slutt.

Klagen som EFTAs overvåkingsorgan har bedt den norske regjeringen kommentere, gjelder en konkurranse i regi av Tolldirektoratet fra januar 2015. Konkurransen gjaldt vedlikehold av tolletatens elektroniske transitteringssystem (NCTS). Det er et elektronisk system for utveksling av transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tolletaten, og for forhåndsvarsling av varer direkte til og fra tredjeland.

Overvåkingsorganet mener at det er brudd på anskaffelsesreglene at oppdragsgiveren ikke har kunngjort den relative vektingen av underkriteriene. Det gjelder prinsippene om likebehandling og åpenhet. I tillegg mener ESA at den norske lovgivningen åpner for ubegrenset skjønn fra offentlige oppdragsgiveres side til å velge om de skal eller ikke kunngjøre slik vekting.

Tar til motmæle

I sitt svarbrev tar den norske regjeringen – ved Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) – til motmæle. For tiden, heter et, er det ingen autorative rettskilder som gir grunnlag for en slik tolkning av EØS–retten som overvåkingsorganet legger til grunn.

Når det gjelder hva norsk lovgivning gir åpning for, viser NFD til tallrike Kofa–avgjørelser. Gjennomgangen viser, heter det, at det er grenser for oppdragsgiverens skjønn ved vurdering av kunngjøring av relativ vekting av underkriterier. Det er hensynet til de grunnleggende prinsipper i anskaffelsesreglene som er utgangspunktet, sammen med EU–retten.

To tildelingskriterier

I den konkrete konkurransen var det to tildelingskriterier – det ene var pris, det andre dreide seg om funksjonalitet, teknisk tilstand, kvalitet, service etc. Vektingen var hhv. 40–60. Under hvert av de fire elementene i det andre hovedkriteriet var det listet opp en serie spørsmål og etterspørsler, slik at interesserte leverandører dermed kunne sette seg i stand til å identifisere de fire kriteriene.

Den relative vektingen for hvert av de fire elementene var fastsatt før konvoluttene med innkomne tilbud ble åpnet. Således, skriver NFD, er det vanskelig å påstå at denne vektingen er valgt med den konsekvens at en av tilbyderne ville bli offer for diskriminering.

På denne bakgrunn ber NFD overvåkingsorganet om å vurdere forholdene en gang til.

Bli den første til å kommentere på "Norge i disputt om vekting av underkriterier skal kunngjøres"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.