«Norsk» EFTA-dom kan få europeisk betydning

Anbud365: «Norsk» EFTA-dom kan få europeisk betydningEn engasjert professor Sue Arrowsmith talte til de ca. 440 fremmøtte på årets Kofa-konferanse i Bergen i dag.

Skriv ut artikkelen

EFTA-domstolens avgjørelse i den norske, såkalte Fosen-saken kan få betydning langt ut over våre egne landegrenser. Flere EU-medlemsland må etter denne dommen se på sine nasjonale regelverk og kanskje endre dem. Det sa professor Sue Arrowsmith, hovedattraksjonen på årets Kofa-konferanse. Hun understreket at EUs anskaffelsesfokus nå var å satse mer på bedre praktisering av regelverket enn flere reguleringer.

Professor Arrowsmith er en ettertraktet foredragsholder på konferanser verden rundt. Hun har gjestet Norge tidligere, men det tjener utvilsomt Kofa til ære at de fikk henne til sin 11.utgave av sin fagkonferanse. Til daglig holder hun til ved University of Nottingham, der hun er professor i offentlige anskaffelser. Ofte siteres hun i forbindelse med rettssaker, også i Norge.

Hennes tema på Kofa-konferansen var utviklingen i EUs regelverk for offentlige anskaffelser. Oppmerksomheten har vært, sa hun, rettet mot bedre praktisering av reglene med flere verktøy. Det viser seg i satsingen på kompetanse og mer fokus på klageorganer – forbedret behandling, grenseoverskridende nettverk av nasjonale klageorganer og årlig publisering av resultater av klagebehandling.

Seks strategiske prioriteringer

Hun gjengav EUs seks strategiske prioriteringer. Det dreier seg om større muligheter for å ta i betraktning innovasjon, miljøhensyn og sosiale kriterier. Likeledes er hensynet til små og mellomstore leverandører høyt oppe på EUs liste. Det samme gjelder å øke kompetansen til innkjøpere i det offentlige.

EU har også satt transparens på dagsorden. Spørsmål som integritet og data/statistikk hører med her. Arrowsmith fremhevet også EU-satsingen på elektronisk kommunikasjon, og dessuten at det stimuleres til samarbeid – også på tvers av landegrensene.

Hverken håndhevingsdirektivet eller direktivet om forsvars- og sikkerhetskjøp er for øvrig regelrevidert i kjølvannet av de nye 2014-direktivene.

Må endre nasjonale regler

Hun kommenterte for øvrig EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i saken mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS (sak E-16/16). EFTA-domstolen konkluderte med at et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar, forutsatt at leverandøren har lidt et tap og det foreligger årsakssammenheng mellom regelbruddet og tapet. Mange land må kanskje endre sine nasjonale regelverk etter denne avgjørelsen, mente Arrowsmith.

Arrowsmith tok også for seg bl.a. EU-domstolens avgjørelse i saken C-6/15 TMS Dimarso. Den dreide seg anskaffelse av en undersøkelse av boforhold. Tildelingskriteriene var 50% pris og 50% kvalitet. Dette var med i kunngjøringen. Det var ikke at oppdragsgiveren hadde underkriterier under «kvalitet», nemlig «høy», «tilfredsstillende» og «lav». Dette sa domstolen seg enig i, men Arrowsmith var uenig i det. Hun viste at dersom underkriteriene ble vektet på bestemte måter, ville det påvirke utfallet av selve anskaffelsen på måter som ikke uten videre ville være i pakt med forutberegnelighets-prinsippet. Derfor bør man også offentliggjøre måten man vil håndtere underkriteriene på, konstaterte hun, og karakteriserte EU-domstolens avgjørelse som heller uklar.

Bli den første til å kommentere på "«Norsk» EFTA-dom kan få europeisk betydning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.