To norske ESA-klager om ideelle og barnevern nådde ikke frem

Anbud365: To norske ESA-klager om ideelle og barnevern nådde ikke fremPresident i EFTAs overvåkingsorgan, Sven Erik Svedman, her sammen med næringsminister Monica Mæland.

Skriv ut artikkelen

EFTAS overvåkingsorgan (ESA) har varslet norske myndigheter om at de lukker to klagesaker som gjelder påstander om feil ved tidligere norske anskaffelsesregler. Overvåkingsorganet er kommet til at det ikke er noe å sette fingeren på. Man kunne tildele helse- og sosialkontrakter direkte til ideelle organisasjoner, og barnevernsinstitusjoner der tvangsmidler var i bildet, kunne holdes utenfor anskaffelsesregelverket.

Det var i 2015 at NHO Service sendte en klage til EFTAs overvåkingsorgan med påstand om ulovlig diskriminering av private leverandører ved tildeling av offentlige kontrakter. De norske anskaffelsesreglene syntes å åpne at offentlige myndigheter kunne tildele kontrakter innenfor helse- og sosialtjenester eksklusivt til ideelle organisasjoner. Dette er ingen korrekt forståelse av EU-direktivene fra 2004, mente NHO Service.

Den ene klagen

Den ene klagen gjaldt en bestemmelse i den tidligere anskaffelsesforskriften der det heter at «… følgende kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III:

  1. Kontrakter med en ideell organisasjon,
  2. Kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, og
  3. Kontrakter om tjenester til enkeltbrukere, forutsatt at
  4. det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å gi ut taushetsbelagte opplysninger om brukeren, og
  5. brukeren ikke samtykker i å gi ut slike opplysninger, eller bare samtykker i å gi ut slike opplysninger til en eller flere bestemte leverandører.

Dersom kontrakten overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder likevel § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater).»

Del II er anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester, mens del III omfattet anskaffelser over EØS-terskelverdiene.

Den andre klagen

Den andre klagen tok sitt utgangspunkt i to anskaffelser i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og gjaldt: «Forskriften får ikke anvendelse på:

k. kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32».

I begge tilfeller kommer EFTAs overvåkingsorgan til at de norske reglene er i samsvar med de aktuelle EU-direktivene og EU-domstolens fortolkning av disse. Til den andre klagen legger overvåkingsorganet til at dette særskilt gjelder anskaffelser med formål å drive barnevernsinstitusjoner der bruk av tvangsmidler kan være nødvendig. Tilknyttede aktiviteter som vask, catering, transport og liknende må følge de vanlige anskaffelsesreglene, heter det.

EFTAs overvåkingsorgan presiserer at vurderingene og avgjørelsene gjelder de reglene som gjaldt før 1. januar 2017 da det nye regelverket trådte i kraft. Det understrekes at konklusjonene ikke uten videre kan strekkes til å gjelde tilsvarende bestemmelser i det nye regelverket.

Bli den første til å kommentere på "To norske ESA-klager om ideelle og barnevern nådde ikke frem"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.