Ny Kofa-praksis: Grep for mer effektive habilitets-avklaringer

Anbud365: KOFA-sjef skifter beite etter nær 17 år - gebyrsakene de mest krevende- Begrunnelsesplikten og viktigheten av den har jeg vært spesielt opptatt av at KOFA skal komme med gode løsninger på. Det er fordi den er så viktig for at klagerne skal kunne vite hva som har vært de offentlige oppdragsgivernes vurderinger, og dermed klage hvis vurderingene er feil. Dette understreker Anneline Vingsgård, direktør i Klagenemndsekretariatet, der KOFA er med, overfor Anbud365 i forbindelse med at hun nå skal over i en stilling utenfor det offentliges anskaffelsesverden.

Skriv ut artikkelen

KOFA med ny praksis: Fra nå av vil hvem som for tiden er de sittende nemndsmedlemmene være å finne i de standardiserte oversendelsesbrevene fra klagenemnda. Det opplyser direktør i Klagenemndsekretariatet der KOFA inngår, Anneline Vingsgård, til Anbud365. Med en slik praksis kan offentlige oppdragsgivere komme med eventuelle innsigelser mot ett eller flere av de sittende nemndsmedlemmene i god tid før nemnda settes. Men det kommer ikke brev om hvilke tre nemndsmedlemmer som skal møte i en konkret sak.

Nyheten fra Vingsgård kommer etter at Anbud365 ville ha en kommentar til en henvendelse til sekretariatet fra Kommuneadvokaten i Tromsø kommune om en habilitets-utfordring. Med utgangspunkt i en sak der ett av Kofa-medlemmene representerte motparten til Tromsø kommune/Tromsø havn bad han Kofa om å gjøre rede hvilke rutiner klagenemnda har for vurdering av habilitet for sine nemndsmedlemmer.

Gjeldende habilitetsregler

Direktøren i Klagenemndsekretariatet svarer i kommentaren til Anbud365 at Klagenemnda for offentlige anskaffelser forholder seg til de gjeldende habilitetsreglene og habilitet blir vurdert konkret i hver enkelt sak. Dette foregår påfølgende måte:

– Før en sak sendes til nemndbehandling vurderer Klagenemndssekretariatet om det er forhold ved saken som kan medføre inhabilitet for et nemndmedlem. Sekretariatets vurdering gjelder åpenbare forhold, eksempelvis om firmaet et nemndsmedlem er ansatt i prosederer saken. Deretter sender sekretariatet opplysninger som gjør det mulig for de nemndmedlemmene som skal behandle saken å vurdere sin habilitet. Nemndsmedlemmene vurderer sin egen tilknytning til saken og dens parter og melder tilbake ved inhabilitet. Når et nemndsmedlem vurderer at det foreligger forhold som potensielt kan medføre inhabilitet, er det nemnda som treffer avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 8 andre ledd.

Tromsø-saken

Vingsgård sier at i den konkrete saken Tromsø kommune viste til i sin henvendelse til sekretariatet, fant ikke sekretariatet åpenbare forhold som kunne medføre inhabilitet hos nemndsmedlemmene. Ingen av nemndsmedlemmene vurderte seg selv som inhabile, eller påpekte forhold som potensielt kunne medføre inhabilitet.

Informasjon om nemndas sittende medlemmer er tilgjengelig på Klagenemndssekretariatets nettsider: Nemndsmedlemmar – Klagenemndssekretariatet.

Kommuneadvokaten bad også KOFA heretter i alle enkeltsaker informere om hvilke nemndsmedlemmer som konkret skal behandle sakene, slik at partene får mulighet til å fremme eventuelle habilitetsinnsigelser og at KOFAs habilitetsvurderinger blir synlige.

Info om sittende Kofa-medlemmer

Direktør Vingsgård minner om at i en eventuell klagesak har enhver innklaget oppdragsgiver eller klager anledning til å gi generelle innsigelser knyttet til medlemmenes habilitet, og:

– Klagenemndssekretariatet har besluttet at man for fremtiden også kommer til å informere om hvem som for tiden er de sittende nemndsmedlemmene i de standardiserte oversendelsesbrevene. Dette vil gi offentlige oppdragsgivere oppfordring til å komme med eventuelle innsigelser mot ett eller flere av de sittende nemndsmedlemmene i god tid før nemnda settes. Vi kommer ikke til å sende ut brev om hvilke tre nemndsmedlemmer som skal møte i en konkret sak fordi vi mener det er tilstrekkelig å få generell informasjon om medlemmene som kan ende med å behandle den konkrete saken.

Bli den første til å kommentere på "Ny Kofa-praksis: Grep for mer effektive habilitets-avklaringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.