Ny rammeavtale for drift av statens skoger, poengmodell avgjorde

Anbud365: Ny rammeavtale for drift av statens skoger, poengmodell avgjorde- Siden 2008 har det vært konkurranse om oppdragene for staten, og vi har konkurrert på lik linje med alle andre. Vi har alltid hatt oppdrag for Statskog, samtidig som kjøp av tømmer og tjenester til andre skogeiere har blitt en stadig større del av virksomheten, forteller Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog.

Skriv ut artikkelen

Statskog, Norges største skogeier, følger reglene for offentlige anskaffelser når drift av statens skoger skal ut på anbud. Nå er ny fire-årig rammeavtale nettopp inngått med SB Skog, som har hatt kontrakten de siste fire årene. Pris ble vektet med 60 % ved tildelingen, kvalitet 40 % og en poengmodell ble lagt til grunn ved evalueringen av tilbudene. Kontrakten omfatter ikke bare hogst og frakt, men også salg av tømmer og nyplanting.

SB Skog ble etablert av Statskog og Borregaard Skoger i 1997 for å forvalte eiernes skoger i Sør-Norge. I 2015 kjøpte Viken Skog aksjene i SB Skog, og AT Skog (regional skogeierforening for Agderfylkene og Telemark) ble med på eiersiden året etter. Viken Skogs eierpost i SB Skog er på 66%, AT Skogs 34%. Rammeavtalen SB Skog vant, gjelder for perioden 1.1.2023–31.12.2026, og skal dekke Statskogs behov for kjøp av skogbrukstjenester i fire aktuelle områdene.

Den primære arbeidsoppgaven er å sørge for hogst, kjøring og salg, forteller tidsskriftet Norsk Skogbruk. Og man konkurrerer ikke bare på driftspris, men også på en «nedstrømsløsning»: Tømmeret må selges for en høyere pris enn gjennomsnittet i kommunen, slik den framkommer av VSOP-tallene (Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger) og et kronepåslag på denne.

Enhetspriser

Anbudet har form av en stor matrise, der det opereres med enhetspriser for de ulike arbeidsoperasjonene i de enkelte områdene. Blant oppgavene er årlig utsetting av drøyt halvannen mill planter, ungskogpleie, forhåndsrydding, markberedning og manuell felling. Bygging og vedlikehold av skogsbilveger er ikke en del av oppdraget, dette tar Statskog hånd om selv. Men nødvendig snøbrøyting av veiene er med.

Pris teller 60 % ved tildelingen mens kvalitet vektes med 40 %. I kvalitetskriteriet inngår kompetanse hos underleverandører, beredskapsrutiner, planleggings- og gjennomføringskapasitet, sporskader og organiseringen av arbeidet. På hvert enkelt kriterium settes poeng og summen av dette avgjør hvor høyt man skårer på kvalitet. Når det gjelder pris, gis det poeng etter en lineær skala, slik at endring i pris gir tilsvarende endring i poeng. Tilbyderne er, heter det fra Statskog til Norsk Skogbruk, store og veletablerte virksomheter som leverer tjenester av høy kvalitet.

Statskog bestemmer

Etter at Statskog i 2009 begynte å sette ut driften på anbud har det ikke manglet kritiske røster, om bl.a. hogst av for ung skog og manglende skogkultur. Statskog avviser at operatørene har for frie tøyler: – Anbudsvinneren får tilgang til vår såkalte tiltaksportal, der alt vi skal ha utført i perioden er beskrevet og definert. Vi bestemmer det som skal gjøres. Og når Statskog skal kjøpe tjenester må det gjennomføres en ordentlig anbudsprosess, i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Ny rammeavtale for drift av statens skoger, poengmodell avgjorde"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.