Ny veiledning for kjøp av tolketjenester – andelen kvalifiserte tolker skal opp

Anbud365: Ny veiledning for kjøp av tolketjenester – andelen kvalifiserte tolker skal oppI 2019 gjennomførte IMDi en kartlegging som viste at anskaffelser og oppfølging av tolketjenester er fagfelt med et stort behov for kvalitetssikret informasjon. Rapportens anbefaling var å utarbeide en praktisk veiledning for innkjøpere. En slik foreligger nå. På bildet direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn (foto: Beate Willumsen).

Skriv ut artikkelen

En fersk veiledning for offentlige anskaffelser av tolketjenester skal hjelpe offentlig sektor til å øke andelen tolkeoppdrag som utføres av kvalifisert tolk. I 2019 ble hele 62% av tolkingen i offentlig sektor utført av ufaglærte. Veiledningen er utarbeidet i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Den har et tolkefaglig fokus med praktiske råd og tips til hvordan virksomheten kan utforme anskaffelsesdokumenter som dekker formålet med anskaffelsen og som er tilpasset virksomhetens tolkebehov.

Siden 2019 har IMDi jobbet med anskaffelser av tolketjenester, først med å kartlegge omfang og utfordringer, deretter med å utarbeide en digital veiledning for innkjøpere som skal anskaffe tolketjenester. Veiledningen, som nylig ble lansert, er utarbeidet i tett samarbeid med innkjøpere fra flere direktorater og kommuner, og med faglig bistand fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Veilederen er også tilgjengelig på anskaffelser.no

Innkjøpere er målgruppen

Målgruppen for den nye veiledningen er innkjøpere i offentlige organer, kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskap. Den skal sikre at grunnleggende krav til kvalitet ivaretas i offentlige anskaffelser av tolketjenester, og gi innkjøpere bedre forståelse av tolkemarkedet. Veiledningen skal også hjelpe offentlig sektor til å øke andelen tolkeoppdrag som utføres av kvalifisert tolk. Bedre anskaffelser kan dessuten bidra til å modne og skjerpe leverandørmarkedet, og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for kvalifiserte tolker, heter det.

Tolkefaglig fokus  

Veiledningen bygger på DFØ sin prosessmodell for anskaffelser, som omfatter hele anskaffelsesprosessen fra planlegging til oppfølging og avslutning av kontrakt. Brukerne av veiledningen har anskaffelsesfaglig kompetanse enten selv eller internt i egen virksomhet, men trenger kunnskap om tolketjenester og hvordan tolkemarkedet fungerer. Derfor har den et tolkefaglig fokus med praktiske råd og tips til hvordan virksomheten kan utforme anskaffelsesdokumenter som dekker formålet med anskaffelsen og som er tilpasset virksomhetens tolkebehov. I tillegg går veiledningen i dybden på flere temaer og utfordringer innkjøpere vil møte på i prosessen og derfor bør kjenne til.

Veiledningen inneholder ikke ferdige, standardiserte anskaffelsesdokumenter. Virksomhetene kan bruke materialet til å utforme sine egne anskaffelsesdokumenter.

Stort behov for kvalitetsikret informasjon

Offentlige virksomheter skaffer normalt tolketjenester gjennom offentlige anskaffelser, der virksomheten inngår en tidsbegrenset rammeavtale med private tolkeformidlere. I 2019 gjennomførte IMDi en kartlegging som viste at anskaffelser og oppfølging av tolketjenester er fagfelt med et stort behov for kvalitetssikret informasjon. Rapportens anbefaling var å utarbeide en praktisk veiledning for innkjøpere.

Bli den første til å kommentere på "Ny veiledning for kjøp av tolketjenester – andelen kvalifiserte tolker skal opp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.