Nye Doffin sentral i regjeringens ambisjoner om økt åpenhet i offentlige innkjøp

Anbud365: Nye Doffin sentral i regjeringens ambisjoner om økt åpenhet i offentlige innkjøpStatssekretær Gunn Karin Gjul i kommunal- og distriktsdepartementet fremhever at kontraktsregisteret i nye Doffin vil sette sammen og presentere tildelte kontrakter fra offentlige oppdragsgivere på en lettere tilgjengelig måte enn det brukerne har tilgang til gjennom eksisterende Doffin-tjeneste (foto: Trond A. Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Økt åpenhet og bedre og mer tilgjengelig statistikk rundt offentlige innkjøp gjør det enklere å avdekke korrupsjon og illojal opptreden – ved at presse, publikum og leverandører selv kan kontrollere anskaffelsespraksisen, konstaterer statssekretær Gunn Karin Gjul i kommunal- og distriktsdepartementet overfor Anbud365. Bakgrunnen er at regjeringen er i gang med en handlingsplan der ett av punktene nettopp gjelder mer åpenhet i offentlige innkjøp. Planen ventes ferdig i løpet av høsten – og ny Doffin vil stå sentralt.

Norge er med i et internasjonalt nettverk kalt Open Government Partnership (OGP), startet i 2010 med åtte land, deriblant Norge. I dag teller nettverket 70 land. Målet med OGP er at offentlig sektor og det sivile samfunnet skal samarbeide om å skape en åpnere og mer velfungerende og brukervennlig forvaltning.

Nå skal det lages regjeringen lage ny handlingsplan knyttet til nettverket, som skal gjelde fra 2023 til 2026 og inneholde konkrete forslag om hvordan Norges forvaltning kan bli åpnere og mer inkluderende.

Mer åpenhet

Mer åpenhet om offentlige innkjøp er ett av sju områder regjeringen vil ha med i den nye handlingsplanen. Statssekretær Gjul miner om at offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Dette representerer ca. 30 % av offentlige utgifter og ca. 17 % av BNP.

– OECD har tidligere påpekt at Norge har manglende systemer for overvåking og rapportering på offentlige innkjøp.  Det er viktig at befolkningen har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse, understreker hun, og:

Enklere å avdekke korrupsjon

– Økt åpenhet og bedre og mer tilgjengelig statistikk rundt offentlige innkjøp gjør det enklere å avdekke korrupsjon og illojal opptreden, ved at presse, publikum og leverandører selv kan kontrollere anskaffelsespraksisen. Det gjør det også enklere å kontrollere at anskaffelsesregelverket blir fulgt. I tillegg vil det kunne synliggjøre eventuelle uheldige relasjoner mellom innkjøpere, administrasjon, politikere og leverandører.

Ny Doffin, inkludert nytt nasjonalt kontraktsregister, er planlagt lansert i april 2023 samtidig med de nye kunngjøringsskjemaene over EØS-terskel (eForms). Gjul poengterer at de nye skjemaene er den viktigste informasjonskilden til registeret, men det arbeides også med å berike informasjonen med omsetningstall fra fakturadata. Kontraktsregisteret vil sette sammen og presentere tildelte kontrakter fra offentlige oppdragsgivere på en lettere tilgjengelig måte enn det brukerne har tilgang til gjennom eksisterende Doffin-tjeneste. Det vil legges til rette for deling av maskinlesbare data via åpne grensesnitt.

Arbeidet med planen er i gang

Statssekretær Gjul opplyser at arbeidet med ny handlingsplan startet før sommeren. Regjeringen tar sikte på å ferdigstille planen i løpet av høsten i samarbeid med blant annet aktuelle sivilsamfunnsorganisasjoner.

Bli den første til å kommentere på "Nye Doffin sentral i regjeringens ambisjoner om økt åpenhet i offentlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.