Nye millioner til innovasjonspartnerskap, skal gi risikoavlastning og veiledning

Anbud365: Nye millioner til innovasjonspartnerskap, skal gi risikoavlastning og veiledningAdm. dir. Anita Krohn Traaseth og divisjonsdirektør Mona Skaret i Innovasjon Norge med millioner til innovasjonspartnerskap (begge fotos: Agnete Brun).

Skriv ut artikkelen

Samtidig som Innovasjon Norge går inn som partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviteres nye søkere til innovasjonspartnerskap. I den nye runden stiller Innovasjon Norge 35 millioner kroner til rådighet for prosjektene. Målet er å gi 3-5 prosjekter risikoavlastning og veiledning til å gjennomføre innovasjonspartnerskap sammen med næringslivet. Et forslag til prosjektskisse skal leveres innen 19. april.

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Offentlige, ikke private kan søke

Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner og etater, kan søke, ikke private aktører. Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være helse/velferd, grønne løsninger, mobilitet og grønn samferdsel, samfunnssikkerhet og smartere forvaltning. Det må være et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Prosjektet forutsettes dessuten forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.

Finansiere utviklingskostnader

Midlene fra Innovasjon Norge skal i hovedsak gå til å finansiere utviklingskostnader til bedriftene som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning. Tilskuddsmottaker har anledning til å benytte 10 % av midlene til å dekke eksempelvis følgende kostnader:

  • Designkompetanse, tjenestedesign, fasiliteringskompetanse etc. for å sikre kompetente ressurser som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre markedsdialogen.
  • Andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, utstyr, møtekostnader etc. kan også dekkes, men ikke utgjøre en betydelig andel.
  • Innovasjon Norge krever at prosjektet setter av egne midler til å finansiere en intern prosjektleder.
  • Anskaffelse av nytt produkt eller en ny tjeneste er ikke en del av prosjektbudsjettet.
  • Innovasjon Norge vil gå inn i forhandlinger om en samarbeidsavtale med vinnerne. Detaljer rundt prosjektbudsjettet vil da diskuteres.

Til de som vinner

De som vinner får bl.a. tilgang til innovasjonskompetanse, anskaffelseskompetanse og annen relevant bistand fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi. De får dessuten risikoavlastning fra Innovasjon Norge for å delfinansiere et eller flere konsortier som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning, og det gis bidrag til å legge til rette for de to første fasene av innovasjonspartnerskapet (behovskartlegging og markedsdialog).

Bli den første til å kommentere på "Nye millioner til innovasjonspartnerskap, skal gi risikoavlastning og veiledning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.