Offentlige anskaffelser – et eget fag med sårt tiltrengte behov

Anbud365: Offentlige anskaffelser - et eget fag med sårt tiltrengte behovMens vi venter på et akademisk tilbud for offentlige anskaffelser, kan det være verd å se hva Universitetet i Oslo har gjort for å styrke kompetanse. Universitetsbygningen på bildet er et kjent trekk i bybildet i Oslo – tilholdsted for Det juridiske fakultet.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365–kommentar) Det er å håpe at Difi og samarbeidspartnerne lykkes med å etablere Anskaffelsesakademiet i nær fremtid. Det vil fylle et sårt tiltrengt behov for så vel for erfaringsbasert som forskningsbasert kunnskap. Næringsminister Monica Mæland har sagt til Anbud 365 at hun ikke er fremmed for å vurdere nærmere hva myndighetene her kan gjøre. I mellomtiden kan mange ta eksempel av Universitetet i Oslo (se nedenfor).

Det har i mange år vært snakket om at offentlige anskaffelser er et eget fag. Det er gjort forsøk på å drive programmessige opplæringstilbud. Både NHO og KS har vært sterke talerør for bedring av opplæringstilbudene for offentlige innkjøpere. Difi har i lengre tid arbeidet med etablering av Anskaffelsesakademiet.

Den som imidlertid fordyper seg i utlysninger og søkerlister, og gjerne utvidede søkerlister til innkjøperstillinger i offentlig sektor, kan melde om at i beste fall er 3 av 10 søkere kvalifiserte i henhold til kravene i stillingsannonsen til utdanning og erfaring. Det viser seg også at det stadig ansettes både rådgivere og seniorrådgivere som kanskje ikke fyller stillingen med hensyn til operativ erfaring som innkjøper.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tok konsekvensen av dette og lyste ut fire traineestillinger for 18 måneder siden. De som ble rekruttert kom rett fra universitet og høyskoler med mastergrad, henholdsvis i økonomi, jus og menneskerettigheter.  De ble tatt opp som studenter ved et deltidsstudium i offentlige anskaffelser, i regi av Høyskolen i Molde. Samtlige traineer vil bli vurdert som rådgivere i løpet av kort tid og gjennomførte selvstendige anskaffelser i løpet av de første 6 månedene de var ansatt. UiO har også gitt tre av sine faste innkjøpere etterutdanningstilbudet i offentlige anskaffelser. Dette er gjort i erkjennelsen av at offentlige anskaffelser er et fag som krever relevant utdanning og praksis.

Det stilles stadig flere krav til offentlige innkjøpere. Det skal tas hensyn til miljø, innovasjon, universell utforming, sosiale- og etiske krav, samt bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Dette kommer i tillegg til kravene om etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. Når tilbydere og tilbud skal kvalifiseres og evalueres stilles det enda flere krav og kriterier. Det er med andre ord en kompleks hverdag som offentlige innkjøpere skal håndtere og rustes for. Kunnskap og erfaring gir den enkelte innkjøper nødvendig kapasitet for å håndtere komplekse prosesser og å foreta til dels vanskelige vurderinger. Det er ikke mulig å bli en god innkjøper uten nødvendig kunnskap og ferdigheter.

Mæland og akademisk tilbud

Anbud365 gjorde for øvrig et eksklusivt intervju med «anskaffelsesminister» Monica Mæland forleden, og ett av spørsmålene gjaldt nettopp kompetanse. Statsråden svarte bl.a.

– Når det gjelder kompetanse, så er jeg kjent med at flere etterlyser et tilbud utover den veiledningen og opplæringen som Difi i dag tilbyr. Dette synes jeg er positivt, fordi det illustrerer at aktørene har et ønske om mer kunnskap og økt kompetanse for å kunne gjennomføre gode offentlige innkjøp. Departementet har også registrert at det er flere aktører som sammen har lagt til rette for et akademisk tilbud. Dette mener jeg er et godt tiltak.

Så er spørsmålet hva myndighetene gjør med denne etterspørselen. – Jeg mener, sa Mæland til Anbud365, at det er behov for å se nærmere på dette, og vurdere om det er tiltak som det offentlige kan iverksette – enten alene eller i samarbeid med andre aktører. Dette blir derfor en del av arbeidet med ny stortingsmelding.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser – et eget fag med sårt tiltrengte behov"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.