Offentlige anskaffelser et verdifullt verktøy i utviklingen av et bærekraftig Europa

Anbud365: Offentlige anskaffelser et verdifullt verktøy i utviklingen av et bærekraftig EuropaNHO samarbeider med Forsvaret i nord for å legge til rette for at mangfold av bedrifter kan levere til tilbud til Forsvaret. Det betyr at Forsvaret ikke bør legge til rette for bare store landsdekkende rammeavtaler, men også til lokale tilbydere, forteller advokat Arnhild D. Gjønnes i NHO (foto: Moment studio).

Skriv ut artikkelen

Økt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av et bærekraftig Europa. Små og mellomstore bedrifter må satses på for å sikre det mangfoldet av arbeidsplasser som er nødvendig for en bærekraftig fremtid. I dette bildet er offentlige anskaffelser et verdifullt verktøy. I sum er dette budskapet fra NHOs anskaffelsesekspert, advokat Arnhild D. Gjønnes – et budskap som er viktig for EU og for Norge, gjennom EØS-avtalen.

Noe senere i denne måneden trommer det tyske formannskapet i EU sammen med EU-kommisjonen til stor digital konferanse. Tema er hvordan man skal styrke EUs motstandsdyktighet. Blant deltakerne er Gjønnes – nå i egenskap av leder for BUSINESS Europes arbeidsgruppe for offentlige kontrakter. Spørsmålet er hvordan offentlige anskaffelser kan benyttes som et effektivt redskap i arbeidet for å sikre EUs økonomiske motstandsdyktighet.

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i en bærekraftig fremtid så vel i Norge som i resten av Europa. Det betyr at offentlige oppdragsgivere må stille krav. Leverandørene vil gjøre hva de kan for å etterleve disse kravene, ikke minst fordi offentlige kontrakter er ettertraktede. For å holde hjulene i gang dreier det seg om et styrket offentlig-privat samarbeid, sier Gjønnes til Anbud365, og hun legger til at hennes perspektiv ikke bare er EU-rettet, men også i et EØS-perspektiv. Norge er med i EØS-avtalen, slik at det som skjer i EU er viktig for norske, offentlige anskaffelser – og vice versa. I forbindelse med Covid19-pandemien har eksempelvis Norge fulgt EU.

Satse på innovasjon

Gjønnes trekker frem betydningen av å satse på innovasjon: – I kritiske tider blomstrer gjerne innovative løsninger. Det har vi sett under pandemien nå, og det må vi ta med oss videre i utviklingen av et bærekraftig samfunn, fremholder hun og understreker at offentlige oppdragsgivere må vurdere om de ikke bør legge opp anskaffelser på en måte som fremmer innovasjon. Dermed kan samfunnet dra nytte av den kompetansen som finnes i bedriftene. Ofte er mindre bedrifter, eksempelvis gründere, for øvrig vel så innovative som større virksomheter.

Satsing på miljø er et annet område som Gjønnes mener må være et bærende element i offentlige anskaffelser fremover. Det er jo ikke bare en Covid19-pandemi – det er også en klimakrise.

Pris og kvalitet

I mange sammenhenger kommer det synspunkter på at offentlige oppdragsgivere bør legge mer vekt på kvalitet enn i dag når de tildeler kontrakter. Det er likevel gjerne pris som blir det utslagsgivende. I og for seg naturlig, sier Gjønnes og peker på at det tross alt dreier seg om budsjetter. Men hun er klar på at kvalitetsaspektet slett ikke er fremmed i leverandørmarkedet som gjerne vil ha offentlige kontrakter.

– Det er svært vesentlig å satse på mangfold, fremhever hun. Det betyr bl.a. at det må legges til rette for at de mindre bedriftene i større grad gis anledning til å konkurrere om offentlige kontrakter. Det fører med seg at også lokale bedrifter i større grad får muligheter. NHO samarbeider med Forsvaret i nord for å legge til rette for at mangfold av bedrifter kan levere til tilbud til Forsvaret. Det betyr at Forsvaret ikke bør legge til rette for bare store landsdekkende rammeavtaler, men også til lokale tilbydere.

«Del-eller-begrunn»

En mulighet ligger i prinsippet «del-eller-begrunn», spesielt i infrastrukturprosjekter. Gjønnes peker på at prinsippet ikke innebærer at kontrakter skal deles opp – det skal foretas en vurdering først. I noen tilfeller er det ikke økonomisk eller ressursmessig forsvarlig å dele opp, i noen tilfeller er det likevel slik at deler av den samlede kontrakt tas ut og kunngjøres som egen kontrakt. Noen kontrakter er og må være landsdekkende, mens andre kan deles inn i regionale kontrakter.

– Covid19-pandemien har ikke minst lært oss at vi bør rette våre øyne i større grad mot digitaliseringens muligheter, samtidig som forsyningskjedene for varer og tjenester ikke alltid er like sikre som vi tidligere har trodd. Det er en utfordring vi må ta fatt i, slår Gjønnes fast.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser et verdifullt verktøy i utviklingen av et bærekraftig Europa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.