Offentlige anskaffelser noe av det kraftigste og smarteste for innovative prosesser

Anbud365: Innovative anskaffelser: Går med full kraft inn for å gi støtte til å nå samfunnsviktige målPå bærekraft-, helse-, digitaliseringssiden og andre sentrale, samfunnsviktige satsinger – der skal vi sette inn støtet, sier Per Harbø, programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelser er noe av det kraftigste og smarteste virkemiddelet for å få gjennomført den høyst nødvendige innovative prosessen Norge må gjennom. Dette slår Per Harbø, programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, fast i en samtale med Anbud365. Anskaffelser blir gjort uansett og hvorfor da ikke se etter morgendagens løsninger? Programmet går nå inn i sin tredje femårsperiode, der stikkordene spredning og spesialisering gir beskjed om hva som nå er på gang.

Leverandørutviklingsprogrammet – eller LUP – startet i 2010, og KS, NHO, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er eierne, dvs. de programansvarlige. I første femårsperiode gjaldt det å få opp mange piloter – det ble ca. 40. Neste periode blir kalt modningsfasen av Harbø. Da gjaldt det å få flest mulig til å ta i bruk metoden for innovative anskaffelser – om lag 200 prosesser bidro LUP til å få i gang. Nå står man foran en skaleringsfase:

I dag handler det om skalering. Dette gjør vi ved å satse på sprednings- og spesialiseringsaktiviteter, fremhever Harbø, og drar en sammenlikning fra idrettens verden: Det er hhv bredde- og toppidrett. Ambisjonen er å gjør de offentlige virksomhetene som er best på å benytte innovasjon i sine anskaffelser, til å bli best i Europa, at de skal lære av hverandre og at hele landet tar i bruk deres erfaringer. Det er ikke slik at hver eneste kommune eller statlige etater skal bli spesialister, men vi skal bidra til at de blir bedre til å gjøre innovasjonsvennlige anskaffelser.

2020/2021: Spredning

Spredningssporet består av tre elementer:

– Vi skal jobbe for at hele landet tar i bruk innovasjonsvennlig anskaffelsespraksis

– Flere offentlige virksomheter skal gå sammen om å kreve nye løsninger. Et eksempel er utslippsfrie ferjer, som 11 fylker sammen sto bak. Det gir større – og dermed mer interessante – markedsmuligheter for næringslivet.

– Innovative løsninger som er anskaffet skal spres, slik at de kan være bidrag til næringsutvikling, næringsvekst og eksport mm. I litt for mange tilfeller er det i dag slik at løsningene forblir hos den som har anskaffet den, at løsningene ikke spres.

2020/2021: Spesialisering

I spesialiseringssporet er det også tre bidrag:

– Toneangivende offentlige virksomheter på området skal bli enda bedre på innovative anskaffelser

– Gjennom bl.annet en nyutviklet portal – partnerportalen – skal de 29 virksomhetene som er partnere i LUP, kunne utveksle erfaringer, hente og legge informasjon. Det er et digitalt verktøy som er et grunnlag for å bli bedre. Mesteparten av innholdet i partnerportalen vil for øvrig bli åpnet for alle innkjøpsmiljøer i Norge i løpet av november.

– Via kunnskap og tilbakeføring av læring skal de toneangivende aktørene bli Norges mest bærekraftige innovatører.

– Regjeringen har lansert prosjektet (StartOff) for bl.a. å fremme oppstartbedrifters deltakelse i det offentliges anskaffelser. Er LUP engasjert i prosjektet?

–  Vi i LUP er fornøyd med at det satses sterkere på oppstartbedrifter. De har alltid vært i vår målgruppe og deltatt i flere innovative anskaffelsesprosesser. Vår rolle i satsingen er å bidra i den innledende fasen med behovsavklaring og markedsdialog etter modell av hvordan vi bidrar inn i Innovasjonspartnerskapene til Innovasjon Norge og de før-kommersielle prosjektene til Forskningsrådet. 

Samfunnsnyttig

Menon Economics leverte i sin tid en såkalt sluttevaluering av programmets virksomheter, ikke minst for å finne ut samfunnsnytten. Det ble bl.a. konstatert at programmet har bidratt til at flere tar i bruk innovative anskaffelser, at innovasjonshøyden er økt, at virksomheten gir spredningseffekt og at så vel anskaffelser som innovasjon dekkes. Ikke minst rapportens konklusjoner og partnernes innspill i forbindelse med innovasjons- og anskaffelsesmeldingen overbeviste regjeringen om at programmet var verd å satse videre på. Slikt er gledelig og det gir inspirasjon!

– Nøkkelen til at vi får løst vår oppgave ligger dels i at vi er en ubyråkratisk organisasjon og dels at vi er en del av et sømløst nettverk med aktørene i det såkalte virkemiddelapparatet, konstaterer programleder Harbø, som kan fortelle om et – som for oss alle – et krevende år, men: Han har også notert flere gledelige ting, ikke minst: – Antallet partnere er stigende, det er flere fylkeskommuner som kommer med, og de er sentrale i arbeidet med å få i gang og spre innovative anskaffelser i tråd med våre mål. Samtidig med at de strever med å håndtere utfordringer knyttet til pandemien, velger de altså å bidra med ressurser til fremtidsrettet arbeid som innovative anskaffelser!

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser noe av det kraftigste og smarteste for innovative prosesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.